Αναμένοντας τη νέα ρύθμιση για τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια, που ταλαιπωρούν την ιδιωτική οικονομία, το Press Publica, συνομίλησε με τη Νομικό και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Χριστίνα Ι. Σταμούλη, η οποία μας εξήγησε τις έννοιες και τη διαδικασία που πρέπει να γνωρίζουμε.

  • TI EINAI: Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών.
  • ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ: Τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.
  • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος ενδιάμεσος, διαπιστευμένος  (πιστοποιημένος) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει λάβει ειδική κατάρτιση και έχει υποχρέωση να επιμορφώνεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να διατηρεί ενεργές τις ειδικές δεξιότητες που έχει αποκτήσει με την αρχική του εκπαίδευση. Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφασηδεν επιβάλλει λύση. Ο ρόλος του είναι  να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.
  • ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Ρυθμίζεται από τον Ν. 3898/2010 τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις που ακολούθησαν

Από 21-2-2017 έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αφορά στα «κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια».

  • ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ: Διαφορές που μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση είναι οι αστικές διαφορές και εμπορικές διαφορές, δηλαδή, ενδεικτικά, οι οικογενειακές διαφορές, οι διαφορές οροφοκτησίας, οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές για αξιώσεις ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας, οι υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, οι διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηστών και κάθε είδους εμπορική διαφορά.
  • ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ:  Επιλέγεται μία ελαστική και ευέλικτη διαδικασία, ανάλογα με τη φύση της υποθέσεως η οποία ακολουθείται με κύριο στόχο την επίλυση της διαφοράς.  Συνήθως, γίνεται μια κοινή συνάντηση με τα μέρη. Περιλαμβάνεται ενημέρωση για τη διαδικασία και παρουσίαση των απόψεών  τους για τη διαφορά. Προβλέπονται και κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους.  Ο διαμεσολαβητής, βοηθά τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντά τους και μεταφέροντας, από τη μια πλευρά στην άλλη, προτάσεις, πάντα όμως με τη συναίνεσή τους.
  • ΠΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ; Εφόσον καταλήξουν, ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης, το οποίο περιλαμβάνει, κυρίως, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, μπορεί δε να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου. Με τον τρόπο αυτό, η συμφωνία μετατρέπεται άμεσα σε Εκτελεστό Τίτλο, δηλ. τα μέρη έχουν πλέον στα χέρια τους μια συμφωνία που έχει την ίδια ισχύ με μια δικαστική απόφαση. Είναι το βασικότερο πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης.
  • Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ; Η βασική διαφορά του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», σε σχέση με την ισχύουσα διαμεσολάβηση είναι ότι στην υπό διαβούλευση διαδικασία, εκτός από εμπορικές οφειλές (από δάνεια προς χρηματοδοτικό φορέα, μη πληρωμή επιταγών ή  διαταγές πληρωμής για απαιτήσεις επιδικασθείσες με δικαστική απόφαση) θα υπάγονται  επίσης ρυθμισμένες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Αρχή ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, το συνολικό ύψος των οποίων θα πρέπει να είναι πάνω από 20.000 ευρώ.
  • ΤΙ ΡΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Με το ν/σχ αυτό, δίνεται ένας σημαντικός ρόλος στον διαπιστευμένο διαμεσολαβητή ο οποίος, για τη διαδικασία αυτή, θα αποκαλείται «συντονιστής».  Συγκεκριμένα ρόλος του θα είναι να καθοδηγήσει τα μέρη, χρησιμοποιώντας τις αρχές της διαμεσολάβησης, στη διατύπωση και την έγκριση μιας πρότασης αναδιάρθρωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνολική ρύθμιση των οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων.  Με τις ειδικές του δεξιότητες ένας «συντονιστής» (διαπιστευμένος διαμεσολαβητής) μπορεί να καταφέρει να συγκεράσει την αυστηρότητα των αριθμών  με τη βούληση των μερών να συνεχιστεί η λειτουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης, στοχεύοντας στην ορθολογική διευθέτηση ή ακόμη και στην απομείωση των υφιστάμενων οφειλών.

  • Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ;

Φυσικά και όχι.  Οι συντονιστές δεν είναι εξοπλισμένοι με «μαγικό ραβδάκι»!  Επιβάλλεται να υπάρχουν καλές προθέσεις και διάθεση συμφωνίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  Ένας διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ξέρει να διαγνώσει ποια επιχείρηση σκοπεύει και μπορεί να τιμήσει μια συμφωνία που θα υπογράψει και ποια όχι. Θα πρέπει και οι πιστωτές –χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και Δημόσιο κυρίως- να επιδείξουν αντίστοιχη καλή διάθεση.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here