Χειμερινό σχολείο ΕΚΕΠΕΚ Παντείου: Βιώσιμη χρήση χερσαίων συστημάτων και δασών-Νο 1 στόχος για βιώσιμη ανάπτυξη στη Στ. Ελλάδα

 

 

Τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων συστημάτων και δασών, ανέδειξαν ως βασικό στόχο για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 40 νέοι επιστήμονες που συμμετείχαν στο Χειμερινό Σχολείο 2018 του Παντείου Πανεπιστημίου «Ατζέντα 2030: Προς μια Βιωσιμότητα για Όλους». Εξετάζοντας διεπιστημονικά και διερευνητικά τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι νέοι επιστήμονες πρότειναν 4 από τους Στόχους ως βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

-Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας, (ΠΣΒΑ 15-Zωή στη στεριά)

-Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους, (ΠΣΒΑ 7-Φτηνή και καθαρή ενέργεια)

-Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία, (ΠΣΒΑ 9-Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές)

-Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση (ΠΣΒΑ 4-Ποιοτική εκπαίδευση).

 

Η έναρξη του Χειμερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 με την Ημερίδα «Ο Ρόλος της Γυναίκας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη», στην οποία με αφορμή τον Παγκόσμιο Εορτασμό για την Ημέρα των Γυναικών, παρουσιάστηκαν στοιχεία για τον ΠΣΒΑ 5 που αφορά στην ισότητα των φύλων και υπογραμμίστηκε η σημασία της δράσης των γυναικών της υπαίθρου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο πλαίσιο της ειρήνης και της ασφάλειας, σε σχέση με τον ΠΣΒΑ 16 (Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Ισχυροί θεσμοί).

Το τετραήμερο Χειμερινό Σχολείο, το οποίο διήρκεσε από τις 8 έως τις 11 Μαρτίου 2018 και πραγματοποιήθηκε στο Δίστομο, το Στείρι και στην Αράχωβα, περιελάμβανε εισηγήσεις ακαδημαϊκών και ερευνητών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της περιοχής και ένα τελικό βιωματικό εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την περιοχή που επισκέφθηκαν, μέσα από την Ατζέντα 2030.

Ξεχωριστή στιγμή στάθηκε την ημέρα αποφοίτησης των συμμετεχόντων η συμβολική βράβευση 2 εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Διστόμου, οι οποίοι παρακολούθησαν ενεργά το Χειμερινό Σχολείο, συμβάλλοντας καθοριστικά από την πλευρά τους στην ελεύθερη, ισότιμη, ποιοτική εκπαίδευση και στην προαγωγή της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του ΠΣΒΑ 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση). Το Χειμερινό Σχολείο 2018, διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΚΔΕΕ), του Παντείου Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Τι είναι οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και  τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τους 169 υποστόχους, στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσής του, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Στην Ελλάδα, αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο είναι το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Ποιοι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (2016-2030)

 

Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια – Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού

Στόχος 2: Μηδενική Πείνα – Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία – Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες

Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση – Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση

Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων – Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών

Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση – Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους

Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια – Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους

Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη – Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους

Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές – Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία

Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες – Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών

Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες – Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή – Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής

Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα – Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της

Στόχος 14: Ζωή στο Νερό – Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά – Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί – Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα

Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους – Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περισσότερες Πληροφορίες στα:

– www.ekepek.gr

https://www.facebook.com/ekepek%20/

– https://www.instagram.com/ekepek_panteion/

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here