Αποχωρεί η Alpha από την Βουλγαρία, στην Eurobank τα καταστήματα

Κοινή συναινέσει το κατάστημα Βουλγαρίας της Alpha Bank, μεταφέρεται στη θυγατρική της Eurobank στη γειτονική χώρα, την Postbank. Oι δύο τράπεζες ανακοίνωσαν τους όρους αυτής της μεταβίβασης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank με καταθέσεις ύψους 254 εκ. ευρώ, χορηγήσεις συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 410 εκ. ευρώ, καθώς και τις εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής.

Κατά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα διαθέτει δίκτυο 200 και πλέον καταστημάτων σε όλη τη χώρα και περισσότερους από 3.000 εργαζομένους, ενισχύοντας την θέση στη βουλγαρική τραπεζική αγορά. Μετά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις.

Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες ήδη από το δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της.

Σε επίπεδο Oμίλου, η προτεινόμενη συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του Oμίλου της Eurobank. Η Προτεινόμενη Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο πλαίσιο επικέντρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Alpha Bank σε βασικές αγορές.

 

Xρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την Προτεινόμενη Συναλλαγή είναι η Mediobanca, ενώ για την Alpha Bank είναι η Citigroup.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here