Από σήμερα μέχρι τις 7 Αυγούστου η προθεσμία για τους αναπληρωτές. Ολες οι οδηγίες

ΦΩΤΟ: INTIME

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ

Συνωστισμός στους πίνακες των αναπληρωτών. Ξεκινά σήμερα η προθεσμία και ολοκληρώνεται στις  7 Αυγούστου  για τις  αιτήσεις των  αναπληρωτών για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση . Οι  φετινές αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 50.000 ενώ  περίπου 60.000  είναι  ήδη οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που περιμένουν να εργαστούν ως αναπληρωτές  και αυτοί τη νέα σχολική χρονιά.

Οι αιτήσεις  υποβάλλονται σε  οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

Αναλυτικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους  ανακοίνωσε η  Δ.Δ.Ε Α’ Aθήνας

Ώρες καταχώρισης των αιτήσεων 08.30-13.00 εφόσον έχει γίνει καταχώριση του ονόματός σας στη λίστα προτεραιότητας (η λίστα θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 12.00). Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι αυτές που (θα) ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά την εγκύκλιο των αναπληρωτών- ωρομίσθιων διότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Θα πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε η χειρόγραφη αίτηση να είναι συμπληρωμένη πριν την προσέλευσή σας στο χώρο ελέγχου. Κατά την προσέλευσή σας στη Διεύθυνση, θα περάσετε για έναν αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών σας από το τμήμα Αναπληρωτών & Ωρομίσθιων .

Tα δικαιολογητικά σας να τα προσκομίσετε σε δυο αντίγραφα. Εξαιρούνται το αντίγραφο πτυχίου από ελληνικό Πανεπιστήμιο, το αντίγραφο ταυτότητας, και η φωτοτυπία του εκκαθαριστικού ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί το ΑΦΜ (το τελευταίο δικαιολογητικό απαιτείται μόνο από όσους υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση)

Δεν θα γίνει καταχώρηση για εκκλησιαστικά σχολεία δίχως την προσκόμιση του βιογραφικού σημειώματος.

Τόσο το βιογραφικό σημείωμα όσο και τη συστατική επιστολή (εφόσον διαθέτετε) για τα εκκλησιαστικά σχολεία, δεν χρειάζεται να τα προσκομίσετε σε δυο αντίγραφα. Πέρα από την τήρηση των ανωτέρω, συμβάλετε σημαντικά στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο τη δική σας όσο και των υπολοίπων, αν έχετε ήδη αποφασίσει τις περιοχές προτίμησης σας.

1. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού έτους 2012-2013 ή/και 2013-2014 ή/και 2014-2015 καταθέτουν εκ νέου:
α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών καταχωρισμένων πεδίων στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού (π.χ. πόλη μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.

2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με βάση τις εγκυκλίους των σχολικών ετών 2012-2013, 2013-2014, και 2014-2015 οφείλουν να υποβάλουν οφείλουν να υποβάλουν:

α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here