Απελπιστική η κατάσταση για τις γυναίκες με αναπηρία στη Κύπρο

Toυ ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΟΡΔΙΛΗ

Αντιγράφουμε ως ακριβώς έχει το προχθεσινό (5 Μαρτίου) σχετικό με τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία στη Κύπρο δελτίο τύπου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων:

Τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρίες κωδικοποιούνται στις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Παρά την κύρωση από τη χώρα μας των πιο πάνω Διεθνών Συμβάσεων στις 27 Ιουλίου, 2011 και 7 Μαρτίου, 2017, αντίστοιχα, τα ζητήματα των κοριτσιών και των γυναικών με αναπηρίες δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πολιτείας με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν τα ανθρώπινα τους δικαιώματα και να υφίστανται διακρίσεις και ανισότητες και γενικά να ζουν αποκλεισμένες από την κοινωνία και στο περιθώριο.

Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών με αναπηρίες στην κοινότητα είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε όλους τους τομείς της ζωής.

Ο αποκλεισμός αυτός παρουσιάζεται αρχής γενομένης από την εκπαίδευση (ιδιαίτερα την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση), ενώ είναι ιδιαίτερα εμφανής στην εργασία και την απασχόληση, τη συμμετοχή τους στην πολιτική και δημόσια ζωή και την κοινότητα ευρύτερα.

Η έλλειψη δομών, υπηρεσιών και η μη υλοποίηση κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων όπως αυτά υλοποιούνται στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στη χώρα μας, για γυναίκες με αναπηρίες που ζουν μόνες ή τις γυναίκες που έχουν παιδιά με αναπηρίες και ζουν μόνες, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες μεταφορών, φροντίδας, εποπτείας και συνοδείας παιδιών, παροχή κινήτρων για απασχόληση ή ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης, ενισχύει ακόμα περισσότερο την απομόνωση και τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα τους που σχετίζονται με την οικογενειακή ζωή καθώς σημειώνονται διακρίσεις στα ζητήματα γάμου, οικογένειας, γονικής μέριμνας και σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της γονιμότητας και της εξεύρεσης και υιοθέτησης οικογένειας.

Όσον αφορά δε τη σεξουαλική ζωή των κοριτσιών και των γυναικών με αναπηρίες, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη λόγω κυρίως της έλλειψης ενημέρωσης και ορθής και κατάλληλης πληροφόρησης τους. Η απουσία εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στη χώρα μας, εκθέτει συχνά τα κορίτσια και τις γυναίκες με αναπηρίες σε σοβαρούς κινδύνους, καθώς τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στο να καταστούν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης.

Συχνά η Συνομοσπονδία μας, γίνεται δέκτης ως επί το πλείστων ανώνυμων καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, βία και κακοποίηση, βιασμό και εκμετάλλευση μερικές φορές από μέλη του στενού οικογενειακού ή φιλικού τους περιβάλλοντος ή άλλους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση σε ιδρυματικές δομές εγκλεισμού, όπου διαμένουν κορίτσια και γυναίκες με αναπηρίες (ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, γηροκομεία, σπίτια στην κοινότητα κ.ά.), για τις οποίες υπάρχει πληθώρα καταγγελιών προς τη Συνομοσπονδία καθώς και τις ίδιες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι καταγγελίες για τα ιδρύματα όπου φιλοξενούνται αφορούν κυρίως βιασμούς, σεξουαλική βία και κακοποίηση από ενοίκους ή ακόμα και από μέλη του προσωπικού των εν λόγω Ιδρυμάτων. Σημειώνονται, μάλιστα, και περιστατικά όπου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, λόγω εμφάνισης προβλημάτων, μεταφέρουν νεαρές γυναίκες με αναπηρίες σε άλλα ιδρύματα για τα οποία υπάρχουν ήδη σοβαρές καταγγελίες και σε εξέλιξη ποινικές υποθέσεις για παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων βιασμών και κακοποιήσεων.

Η ΚΥ.ΣΟ.Α. καταβάλλει έντονες προσπάθειες για κινητοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων για την πραγμάτωση της ισότητας των φύλων και τη σθεναρή υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στη χώρα μας. Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση ότι τα ζητήματα που αφορούν αυτή την περιθωριοποιημένη ομάδα σε μια ήδη περιθωριοποιημένη κατηγορία της κοινωνίας, θα τεθούν ψηλά στην ημερήσια διάταξη των προτεραιοτήτων της πολιτείας, ώστε να αναπτυχθούν εθνικές πολιτικές και πλαίσια που θα συμπεριλαμβάνουν τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες: εκσυγχρονισμό νομοθεσιών και κατάργηση πολιτικών που περιορίζουν το δικαίωμα των γυναικών με αναπηρίες για πλήρη συμμετοχή και ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Η ΚΥ.Σ.Ο.Α, ως ο δια νόμου θεσμοθετημένος εθνικός Κοινωνικός Εταίρος του Κράτους για ζητήματα της αναπηρίας, απαιτεί από την πολιτεία όπως προχωρήσει άμεσα στη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση των γυναικών για πλήρη κοινωνική συμπερίληψη και συμμετοχή τους στην οικονομική ζωή. Το ζήτημα αυτό είναι μείζονος σημασίας για την ανοικοδόμηση ισχυρών οικονομιών και βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here