Αλλάζει ο χάρτης των ΑΕΙ: Συμμετοχή φοιτητών-εργαζομένων στη διοίκηση-Στο πρυτανικό συμβούλιο η ευθύνη του ασύλου-Τι προβλέπει για μεταπτυχιακά-Ολο το ν/σ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI(Σ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Μια σειρά από αλλαγές στη διοίκηση των πανεπιστημίων, φέρνει το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που δόθηκε σε διαβούλευση. Με το νομοσχέδιο επανέρχεται η συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ ενώ η αποκλειστική ευθύνη τήρησης του ασύλου, επιστρέφει στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου έκανε λόγο για μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην οργάνωση των ΑΕΙ, που στοχεύει ιδίως «σε έναν δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο και ανοιχτό ως προς την κοινωνία τρόπο διοίκησής τους».

Δείτε εδώ όλο το νομοσχέδιο νομοσχέδιο ΑΕΙ

Επίσης, όπως ανέφερε, στόχος είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των διδακτορικών σπουδών, η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ., η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά και η ενίσχυση της κριτικής αποτίμησης των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο τη διαρκή αναβάθμισή τους.

Αναφορικά με το άσυλο στο άρθρο 3 αναφέρονται τα εξής: «Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις πλημμελημάτων και κακουργημάτων αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, στη Σύγκλητο θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών ως εξής:

– Στα ΑΕΙ που έχουν περισσότερα από 20 Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι 20 Τμήματα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες, ορίζονται πέντε εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τέσσερις των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

– Στα ΑΕΙ που έχουν μέχρι και 20 Τμήματα ορίζονται τέσσερις (4) εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τρεις των προπτυχιακών και ένας (των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Στο άρθρο 14 αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους νομίμως ορισθέντες φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο και δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Αναλυτικά, κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε ότι στο ν/σ προβλέπονται:

 • Δημιουργία του θεσμού των περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε), άρθρο 47.
 • Συγκρότηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης σε κάθε ΑΕΙ, άρθρο 29.
 • Θεσμοθέτηση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράμματα σπουδών  και δημιουργία των προϋποθέσεων για την ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από Τμήματα τεχνολογικών κατευθύνσεων των Τ.Ε.Ι., άρθρο 46.
 • Ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης με τη δυνατότητα δημιουργίας διετών δομών στα Α.Ε.Ι. που θα παρέχουν πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, άρθρο 1.
 • Ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Κοσμητειών και των Κοσμητόρων, άρθρα 18 και 19.
 • Διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας των Π.Μ.Σ., άρθρα 32 και 44.
 • Εξασφάλιση της πρόσβασης των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, άρθρο 35.
 • Διαφάνεια και εξορθολογισμός στους προϋπολογισμούς των Π.Μ.Σ. άρθρα 32 και 37.
 • Ενίσχυση των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, άρθρα 32, 36 και 37.
 • Συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης, κεφάλαιο Δ΄.
 • Εκλογή Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία, άρθρο 15.
 • Επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου, άρθρο 14.
 • Ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους Ε.Λ.Κ.Ε., κεφάλαιο Η΄.
 • Απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, κεφάλαιο Δ΄.
 • Συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος με Υ.Α., άρθρο 10.
 • Απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων, άρθρο 13.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here