Αλλαγές στα ΑΕΙ: Συμμετοχή φοιτητών-εργαζομένων στη διοίκηση-Στο Πρυτανικό Συμβούλιο η ευθύνη του ασύλου

 

Μια σειρά από αλλαγές στη διοίκηση των πανεπιστημίων, φέρνει το νομοσχέδιο για την τρτοτοβάθμια εκπαίδευση που αναμένεται να τεθεί σήμερα σε διαβούλευση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Αυγής, επανέρχεται η συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ ενώ η αποκλειστική ευθύνη τήρησης του ασύλου, επσιτρέφει στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται στόχος των αλλαγών είναι η ενίσχυση και η διεύρυνση της δημοκρατίας στη διοίκηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η εναρμόνιση με τις παραγωγικές ανάγκες και η προσφορά περισσότερων ευκαιριών σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να συνεχίσουν τις σπουδές τους είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ που δίνεται σε δημόσια διαβούλευση, πιθανώς σήμερα. Δημοκρατικοί θεσμοί όπως το Πρυτανικό Συμβούλιο και η συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων σε όλα τα όργανα διοίκησης επανέρχονται.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

 •     Δημιουργία του θεσμού των περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε), άρθρο 47.
 •     Συγκρότηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης σε κάθε ΑΕΙ, άρθρο 29.
 •     Θεσμοθέτηση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράμματα σπουδών και δημιουργία των προϋποθέσεων για την ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από Τμήματα τεχνολογικών κατευθύνσεων των Τ.Ε.Ι., άρθρο 46.
 •     Ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης με τη δυνατότητα δημιουργίας διετών δομών στα Α.Ε.Ι. που θα παρέχουν πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, άρθρο 1.
 •     Ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Κοσμητειών και των Κοσμητόρων, άρθρα 18 και 19.
 •     Διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας των Π.Μ.Σ., άρθρα 32 και 44.
 •     Εξασφάλιση της πρόσβασης των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, άρθρο 35.
 •     Διαφάνεια και εξορθολογισμός στους προϋπολογισμούς των Π.Μ.Σ. άρθρα 32 και 37.
 •     Ενίσχυση των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, άρθρα 32, 36 και 37.
 •     Συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης, κεφάλαιο Δ΄.
 •     Εκλογή Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία, άρθρο 15.
 •     Επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου, άρθρο 14.
 •     Ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους Ε.Λ.Κ.Ε., κεφάλαιο Η΄.
 •     Απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, κεφάλαιο Δ΄.
 •     Συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος με Υ.Α., άρθρο 10.
 •     Απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων, άρθρο 13.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here