Αικατερίνη Νεστορίδου: «Υγιεινή και ευεξία για τα παιδιά»

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΥΣΗ

 «Από κανέναν, πολιτεία, δημόσιους λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και πολίτες, δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν έναν πληθυσμό με ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά. Η προάσπιση της υγείας τους και η καλλιέργεια υγιεινών συνηθειών διατροφής και άσκησης αποτελεί μια τεράστιας σημασίας επένδυση για το μέλλον της χώρας.

Προφανές λοιπόν το ενδιαφέρον για τη Σχολική Υγιεινή, τις αρχές και μεθόδους της οποίας οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της Παιδείας, μιας σχολικής μονάδας ή ενός διδακτηρίου, και φυσικά οι γονείς των παιδιών σχολικής ηλικίας».

Η Δρ Αικατερίνη Νεστορίδου γεννήθηκε στην Ξάνθη. Είναι ιατρός με ειδικότητες στην Κοινωνική Ιατρική και την Ιατρική της Εργασίας. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού του Υγιεινολόγου καθώς και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Εργάστηκε ως ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία» (Ειδικευόμενη), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Επιστημονικός Συνεργάτης) και στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Α. Κυριακού» (Επιμελήτρια Α). Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΙ Αθήνας, όπου και διδάσκει το μάθημα Σχολική Υγιεινή από το 2005. Έχει αναπτύξει πλούσια επιστημονική δραστηριότητα, με συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μονογραφίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά στη χώρα μας και στο εξωτερικό και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

– Τι περιλαμβάνει το βιβλίο σας  «Σχολική Υγιεινή» ; Σε ποιους απευθύνεται;

Πληθυσμός στόχος της Σχολικής Υγιεινής είναι όλα τα άτομα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, υπόλοιπο προσωπικό) που βρίσκονται στο σχολείο.

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρεται:

 • Στον τρόπο δημιουργίας ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος
 • Στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, την αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης και προσαρμογής και την πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων
 • Στην ενδυνάμωση των παιδιών και την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών
 • Στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται όμως στα παιδιά που αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς, από τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» για την εύρεση λύσης και την κατανόηση ή και αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή μιας ιδιαίτερης κατάστασης του παιδιού και του εφήβου.

Κατά τη συγγραφή του βιβλίου έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί ο επιστημονικός του χαρακτήρας, το περιεχόμενό του να βασίζεται σε γνώση εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και η κατανόηση από όλους.

-Με ποια μέτρα προάγεται η υγεία στα σχολεία;

Προκειμένου να προαχθεί η υγεία στα σχολεία απαιτείται:

 • Εξασφάλιση υγιούς και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Αυτό έχει σχέση με πολλές παραμέτρους, όπως: κτηριακές υποδομές, πυρασφάλεια – πυρανίχνευση, παρακολούθηση συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων, εντομοκτονία – μυοκτονία, καθαριότητα δομών, υγιεινή κοινόχρηστων χώρων, λήψη μέτρων για αποφυγή ατυχήματος, εφαρμογή εργονομίας (π.χ. επιλογή εργονομικού εξοπλισμού, όπως είναι τα θρανία). Επίσης, εδώ αναφέρονται και ο έλεγχος και η ρύθμιση φυσικών (π.χ. φωτισμός, θόρυβος, θερμοκρασία) και χημικών παραγόντων και ο συνεχής έλεγχος για πιθανές εστίες ανάπτυξης π.χ. μικροβίων και μυκήτων
 • Επίβλεψη για σωστή λειτουργία των σχολικών κυλικείων
 • Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών π.χ. με τον προγραμματισμό σωματομετρικών μετρήσεων, τον έλεγχο της εμβολιαστικής τους κατάστασης, την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας σε θέματα όπως είναι η διατροφή, η άσκηση, η ατομική υγιεινή
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτικών και γονέων.

-Υπάρχει ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο;

Η προσέγγιση των στόχων της σχολικής υγιεινής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, που έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, από τις αρχές του 1910 είχαν λειτουργήσει σχολικές υπηρεσίες υγείας. Σήμερα ισχύουν βασικά οι διατάξεις του νόμου 3172/2003, σύμφωνα με τον οποίο αρμόδιο είναι το Τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ενώ έχει συναρμοδιότητα για αυτά τα θέματα και το ΥΠΕΠΘ. Θεσμοθετημένος όμως είναι μόνο ο κλάδος των σχολικών νοσηλευτών και μάλιστα  μόνο για τα σχολεία ειδικής αγωγής.

Γεγονός είναι ότι οι προσπάθειες που γίνονται δεν είναι συντονισμένες, αλλά αποσπασματικές.

-Ποια είναι τα σοβαρότερα θέματα Υγιεινής που παρατηρούνται στα σχολεία;

Ενδεικτικά αναφέρω:

 • Προβλήματα με τα κτήρια (π.χ. τουαλέτες, ασφαλτοστρώσεις, σκεπές, κουφώματα, περίφραξη) λόγο παλαιότητάς τους
 • Τα σχολικά κυλικεία που συχνά δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από την αντίστοιχη υγειονομική διάταξη
 • Την καθαριότητα των σχολείων, λόγω έλλειψης καθαριστριών ή και καθαριστικών
 • Την επισιτιστική ανασφάλεια που έφερε στην επιφάνεια η οικονομική κρίση

-Στην εποχή της κρίσης μεριμνά επί του θέματος η πολιτεία;

Θεωρώ ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων, όπως είναι ο υποσιτισμός παιδιών. Οργανώνονται επίσης σεμινάρια και ημερίδες για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά όπως ανέφερα δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

-Έχουμε στοιχεία στατιστικά που να απεικονίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα στα σχολεία;

Η πολιτεία θα πρέπει να έχει στοιχεία π.χ. για την κατάσταση των κτηρίων και τις ανάγκες σε καθαρίστριες. Δεν υπάρχουν όμως, από ότι γνωρίζω, επαρκείς καταγραφές και ερευνητικά δεδομένα, που να αναφέρονται στους περισσότερους από τους παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία και τις επιπτώσεις τους στα παιδιά.

-Η Σχολική Υγιεινή επένδυση για το μέλλον της χώρας;

Τα παιδιά καθορίζουν το μέλλον μιας χώρας και για να έχουμε υγιείς ενήλικες, θα πρέπει να έχουμε υγιή παιδιά. Η παιδική ηλικία και εφηβική είναι αυτή στη διάρκεια της οποίας ολοκληρώνεται η ανάπτυξη όλων των οργάνων και λειτουργιών τους, οπότε η προστασία της υγείας τους είναι σημαντική. Επίσης, αποκτούν εφόδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα συναντήσουν αργότερα και το σχολείο, μέσα από προγράμματα, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υιοθέτηση υγειών στάσεων και συμπεριφορών που ενισχύουν τη φυσική, ψυχική και κοινωνική τους υγεία.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here