Η αλήθεια για την αξιολόγηση στο Δημόσιο-Υπουργείο vs ΑΔΕΔΥ

 

Απάντηση στην ΑΔΕΔΥ για το ισχύει σχετικά με τον θεσμό της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, δίνει με άτυπη ενημέρωσή του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωση της είχε καταγγείλλει την κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει

Αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο:

Με τον νόμο 4369/16 και ειδικότερα με το Μέρος Β’ (αρ. 14-24: «Σύστημα Αξιολόγησης») καθιερώνεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος αυτού, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 14 υπάγεται το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων που απασχολούνται στη δημόσια διοίκηση, δηλαδή τόσο οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι όσο και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού κτλ.

Με τις διατάξεις του ν. 4369/16 ρυθµίζεται κατά τρόπο άρτιο, ενιαίο, συνεκτικό, ορθολογικό και αξιοκρατικό το Σύστηµα Αξιολόγησης του υπαλληλικού προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης που αποτελεί επίκαιρο και ουσιώδες συστατικό για την εύρυθµη και δηµοκρατική λειτουργία της. Η ενεργή συμμετοχή των δηµοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία αξιολόγησης αποσκοπεί στη βελτίωση της ατοµικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης κάθε δηµόσιας υπηρεσίας.

Ειδικότερα, το νέο σύστηµα αξιολόγησης είναι αντικειµενικό και δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στην ανάδειξη των ικανοτήτων και των προσόντων των υπαλλήλων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κοινώς αποδεκτά, µετρήσιµα και αντικειµενικά, ελεγχόµενα ως προς την εφαρµογή τους, µε αποκλειστικό γνώµονα την ποιοτική αναβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών. Η σύνταξη των συγκεκριµένων Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων από τους ρητά προβλεπόµενους Αξιολογητές περιέχει απολύτως καθορισµένα κριτήρια, όπως: γνώση του αντικειµένου, επιδεικνυόµενο ενδιαφέρον, δηµιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά προς τους πολίτες, αποτελεσµατικότητα.

Αρμόδιοι για την αξιολόγηση του υπαλλήλου είναι οι δύο (2) άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενοί του, γεγονός που εξασφαλίζει τη δικαιότερη δυνατή αντιμετώπιση του υπαλλήλου. Με το καινούργιο σύστημα αξιολόγησης εισάγεται μία σημαντική καινοτομία, σύμφωνα με την οποία για πρώτη φορά οι ασκούντες καθήκοντα θέσεων ευθύνης δεν αξιολογούνται μόνο από τους προϊσταμένους τους, αλλά και από τους υφισταμένους τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 18 οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων αξιολογούνται επίσης και από το σύνολο των άμεσα υφισταμένων τους.

Με αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης και την αντικειμενικότητα των κριτηρίων που καθιερώνονται, διαμορφώνεται πλήρως η εικόνα του κάθε υπαλλήλου ατοµικά και αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες προσωπικές ικανότητές του σε σχέση µε τη φύση των καθηκόντων που εκτελεί.

Επισημαίνεται ακόμη ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης περιλαμβάνεται και η διαδικασία της συμβουλευτικής συνέντευξης. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του υπαλλήλου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου διοικητικού έργου.

Τονίζεται ακόμη ότι, για την αποκατάσταση τυχόν αδικιών και τη ορθή και δίκαιη λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τον αξιολογούμενο ενώπιον της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης, η οποία συστήνεται σε κάθε υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι εκδόθηκε ήδη η προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων Γενικών Διευθυντών στα Υπουργεία και θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δημοσίου, βάζοντας οριστικά τέλος σε μία μακροχρόνια στρεβλή λογική αναθέσεων καθηκόντων ευθύνης.

Προκαλεί εύλογες απορίες η στάση της ΑΔΕΔΥ και άλλων συνδικαλιστικών φορέων που κηρύσσουν αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Τη στιγμή που είναι γνωστό σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους τι παρέλαβε και τι πολιτικές εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση για τη δημόσια διοίκηση.

Η πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου είχε στηριχθεί στη στοχοποίηση, δυσφήμιση και απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων, στις καταργήσεις δημόσιων οργανισμών χωρίς καμία προηγούμενη αξιολόγηση και βέβαια στις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Κορωνίδα δε του «μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος» του αρμόδιου Υπουργού κ. Μητσοτάκη αποτέλεσε το απολύτως τιμωρητικό σύστημα αξιολόγησης που εισήγαγε για το ανθρώπινο δυναμικό της διοίκησης και το οποίο προέβλεπε την εκ των προτέρων καθορισθείσα αρνητική αξιολόγηση συγκεκριμένου ποσοστού υπαλλήλων ανά φορέα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η πλήρης διάλυση του δημόσιου τομέα και, ιδίως, των πλέον κρίσιμων τομέων του κοινωνικού κράτους, όπως η Υγεία, η Πρόνοια η Παιδεία κ.α.

Η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε αμέσως στην αποκατάσταση όλων των απολυθέντων και διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων και στην κατάργηση όλων των μνημονιακών δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί για απολύσεις, υποχρεωτική διαθεσιμότητα και κινητικότητα κλπ. Στον αντίποδα των προηγούμενων αυθαίρετων και ανθρωποφαγικών πολιτικών, προχώρησε άμεσα σε μία σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο την αποκατάσταση του κύρους των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και τη βελτίωση του παραγόμενου διοικητικού έργου.

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι αυτή που αποκατέστησε την εργασιακή ειρήνη στο δημόσιο τομέα, είναι αυτή που αποκατέστησε το κύρος των δημόσιων υπαλλήλων, και όλοι γνωρίζουν ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης αποσκοπεί στη βελτίωση του εργαζόμενου και κατ’ επέκταση του παραγόμενου διοικητικού έργου προς όφελος των πολιτών.

Δυστυχώς, με την έως τώρα στάση της η ΑΔΕΔΥ ενισχύει πολιτικές απαξίωσης του Δημοσίου σαν αυτές που βίωσαν οι εργαζόμενοι επί των συγκυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Περιμένουμε από την ΑΔΕΔΥ να σταθεί αρωγός και να μην εμποδίζει την προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου τομέα, να αναγνωρίσει την πραγματικότητα και να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς.

Καλούμε τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα να στηρίξουν την προσπάθειά μας για ουσιαστική μεταρρύθμιση του Δημοσίου, για τη διοικητική και παραγωγική ανασυγκρότηση που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Η ανακοίνωση παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ

Με τίτλο παρέμβαση Υπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αξιολόγηση»,  ο κυβερνητικός συνδικαλισμός σε πλήρη αποκάλυψη, η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει ότι υπουργοί της κυβέρνησης παρεμβαίνουν στην διαδικασία της αξιολόγησης και του συνδικαλισμού, ενώ είναι γνωστή η αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από κάθε διαδικασία αξιολόγησης.

Αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ:

Παρέμβαση στη συνδικαλιστική δράση και ενώ είναι σε εξέλιξη η απεργία-αποχή από την «αξιολόγηση» που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και υλοποιείται με επιτυχία από τη μεγάλη πλειονότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων, επιχειρείται από το ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και μάλιστα με «υψηλή» εκπροσώπηση, με διοργάνωση εκδήλωσης σήμερα, Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, με τη συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας, Χριστόφορου Βερναρδάκη και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκπροσώπου της παράταξης «Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση».

Υπό τον τίτλο: «Ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά με τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης στο Δημόσιο, Μύθοι & Αλήθειες», Υπουργοί και συνδικαλιστές παρουσιάζονται μαζί, σε μια ανοικτή προσπάθεια απεργοσπασίας, αφού στην ανακοίνωση που συνοδεύει την πρόσκληση στην εκδήλωση δηλώνουν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους στην απόφαση της ευρείας πλειοψηφίας του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που ψήφισε την απεργία-αποχή από την «αξιολόγηση». Γράφουν χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωσή τους, ότι «οι πλειοψηφούσες σήμερα στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμμαχίες συνδικαλιστικών παρατάξεων… αναδεικνύουν ανύπαρκτους μύθους και αυταπάτες που συνοδεύουν την ‘αξιολόγηση’».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρεμβαίνει και επιτίθεται στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Πρόσφατα η κ. Όλγα Γεροβασίλη κατηγόρησε την ΠΟΕΔΗΝ για «συνειδητή παρακώλυση της δημοκρατικής μεταρρύθμισης της διοίκησης», επειδή «η συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ επιλέγει συνειδητά την κρίσιμη τούτη ώρα, να εμποδίσει τη διαδικασία αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης και να προκαλέσει δυσλειτουργίες στους κρίσιμους τομείς της Υγείας και Πρόνοιας».

Ο κ. Σπίρτζης πρόσφατα καθώς και λίγο παλιότερα νουθετούσε τις Ομοσπονδίες του Υπουργείου του για το πώς πρέπει να αναδιαταχθούν τα  Σωματεία που τις απαρτίζουν, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατηγόρησε τα συνδικάτα γιατί δεν του συμπαραστέκονται.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια στη διάλυση του Δημοσίου Τομέα, που αυτήν την περίοδο προωθείται μέσα από τις διαδικασίες «αξιολόγησης» των υπαλλήλων, προκειμένου να στοχοποιηθούν ως «υπεύθυνοι» από την Κυβέρνηση για τα προβλήματα λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και επιπλέον, να εξαναγκαστούν να υπηρετούν τα συμφέροντα των ιδιωτών – επιχειρηματιών στους οποίους παραδίδονται νευραλγικοί τομείς του Δημοσίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να συσπειρωθούν στα συλλογικά τους όργανα και να συνεχίσουν τους αγώνες τους από αυτήν τη θέση, αντιστεκόμενοι-ες σε κάθε επιχείρηση χειραγώγησης και αποπροσανατολισμού.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here