9 εφοριακοί απέκτησαν 4 εκατ. ευρώ που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν

Σε μπαράζ ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ για το 2018. διαπιστώθηκε ότι κάποιοι εφοριακοί πλούτισαν υπέρογκα και κάποιοι άλλοι λιγότερο μεν, αλλά εξίσου αδικαιολόγητα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ανωτέρω διεύθυνσης που ερευνά διαφθορά, δωροδοκίες ή και αθώα λάθη των εφοριακών, κατά την προηγούμενη χρονιά:

• Διενεργήθηκαν 133 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9 υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ. Οι φάκελοι αυτών των υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

• Καταλογίσθηκαν σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α., χωρίς απαραιτήτως να τεκμηριώνεται ιδιοτέλεια -πιθανόν δηλαδή να επρόκειτο και για σφάλματα, δεν διευκρινίζει η ανακοινωση

• Διενεργήθηκαν 143 ελεγχοι που αφορούσαν, κυρίως, σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, Έρευνες, από τους οποίους σε 19 περιπτώσεις προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here