Χριστόφ. Στράτος: Από την «Τρίτη Οψη» του Οικονομόπουλου, CEO στο ΤΧΣ

Από MARKET FAIR

Στο ΤΧΣ ξέχασαν ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος πέρασε από την αφερέγγυα «Τρίτη Οψη Α.Ε.», του Χ. Οικονομόπουλου και ότι ήταν σύμβουλος σε fund και έστειλαν ένα βιογραφικό δίχως αυτά.

Ανακοίνωση

Τοποθέτηση Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του Νόμου 4413 του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιήθηκε ο Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α’ 119) με τον οποίο εισάγεται διαδικασία τοποθέτησης μελών της Εκτελεστικής επιτροπής, με πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως το διορισμό των νέων μελών με τη συνήθη διαδικασία του νόμου του Ταμείου.

Ως εκ τούτου, και μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον Υπουργό Οικονομικών στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετείται ο κοςΧριστόφορος Στράτος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου και στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ο κος Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ανώτατο στέλεχος του ΤΧΣ.

Ο διορισμός τους λαμβάνει χώρα με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group και της απλής γνώμης της Επιτροπής Επιλογής. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την προσωρινή κάλυψη των εν λόγω θέσεων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό φύλλου 444 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στις 23 Αυγούστου 2016.

Συγκεκριμένα:
Ο κος Χριστόφορος Στράτος είναι στέλεχος με διεθνή χρηματοοικονομική και τραπεζική εμπειρία και κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Μαδρίτη, με εξειδίκευση στους τομείς των πιστοδοτήσεων, των δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Είναι Σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων για χρηματοοικονομικά θέματα και θέματα εύρεσης  χρηματοδότησης. Το 2011 διετέλεσε Senior Advisor στον επικεφαλής του Τομέα Δανειοδότησης Επιχειρήσεων στην ισπανική τράπεζα Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), εστιάζοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής της στρατηγικής και στην αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου.

Από το 2007 έως το 2010 ήταν συμμέτοχος στην Santander Infrastructure Capital Management Ltd, εταιρείας Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων με επενδύσεις σε έργα υποδομών στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της καριέρας του, από το 1999 έως το 2007, εργάστηκε στην Credit Agricole και τις προκάτοχες εταιρείες της, στους τομείς της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, ξεκινώντας από την Banque Indosuez στον Πειραιά. Από το 2001 έως το 2007 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του τμήματος Χρηματοδότησης Υποδομών, όπου ηγήθηκε των τομέων της χρηματοδότησης, της ιδιωτικοποίησης ή της αναδοχής διαφόρων μεγάλων έργων μεταφορών, ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφελείας ανά τον κόσμο.

Ο κος Στράτος είναι κάτοχος Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το INSEAD, Fontainebleau, στη Γαλλία και κάτοχος Bachelor of Science (BSc) στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Lehigh, Bethlehem, Pennsylvania, των ΗΠΑ.

Ο κος Μιχαήλ Χαραλαμπίδης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τον Ιούνιο του 2011, με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, την παρακολούθηση του πλαισίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς επίσης και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.

Έχει διατελέσει επικεφαλής της Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (2008-2011), καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως Σύμβουλος Διοίκησης (1997-2003) και Υποδιευθυντής (2003-2008).

Την περίοδο 2000-2005 κατείχε σημαντικές θέσεις στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Ειδικότερα, διετέλεσε μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς επίσης μέλος και Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος το 1993, ενώ από το 1995 ως το 1997 εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 2009 είναι Διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διαχείρισης Κινδύνων.

Ο κος Χαραλαμπίδης έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο (M.Sc.) στα Διεθνή Οικονομικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας/Cardiff Business School στη Μ. Βρετανία.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here