Φάκελοι: Παρακολουθούσαν τον Καραμανλή και ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ακόμα και ως πρωθυπουργό, μετά την πτώση της χούντας, ακόμα και ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρακολουθούσε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η Ασφάλεια, όπως προκύπτει από τον φάκελο κοινωνικών φρονημάτων του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας που έφερε στη δημοσιότητα την Κυριακή η Realnews.

Στον ογκώδη φάκελό του περιλαμβάνονται από δημοσιεύματα εφημερίδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έως και σοβαρές παρακολουθήσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας όταν διαβιούσε αυτοεξόριστος σε διάφορες πόλεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρακολουθούνταν ακόμα και εκείνοι που έστελναν φακέλους με ευχές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και ήταν, όπως παραδέχονται οι ασφαλίτες στις αναφορές τους, «απλοί άνθρωποι της εθνικοφρόνου παράταξης, που ποτέ έως τότε δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές»!

Στον φάκελο, για παράδειγμα, περιλαμβάνεται δελτίο της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών στις 22 Ιουνίου 1973 με τίτλο «Η Ελλάς διακόπτει συνταξιοδότησιν πρώην Πρωθυπουργού»: «Η Ελληνική Κυβέρνησις έπαυσε την συνταξιοδότησιν του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, από 1ης Ιουνίου, απεκάλυψε χθες επίσημος πηγή.

Ο κ. Καραμανλής ο οποίος ελάμβανε την εκ 1.066 δολλαρίων σύνταξίν του εις Παρισίους, όπου έζη εξόριστος από το 1963, προφανώς θα πρέπει να έλθη εις τας Αθήνας, διά να την λαμβάνη. Ούτος ελάμβανε σύνταξιν από το Ταμείον Συντάξεων Νομικών και διά την υπηρεσίαν του ως Πρωθυπουργού από το 1955 έως το 1963.

Ερωτηθείς αν ο κ. Καραμανλής θα ηδύνατο να εισέλθη εις την Ελλάδα, χωρίς να ληφθή οιονδήποτε μέτρον εναντίον του, η επίσημος πηγή απήντησεν: “Εναπόκειται εις την Ελληνική Δικαιοσύνην όπως αποφανθή”.

Πηγή: Real News

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here