ΤτΕ: Aύξηση του δείκτη σχετικής φτώχειας κατά 8% το 2015

Μελέτη που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, υπολογίζει, σύμφωνα με τα Νέα, ότι το 2015 ο δείκτης σχετικής φτώχειας στην ελληνική κοινωνία αυξήθηκε κατά 8%.
Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει το ποσοστό των ατόμων τα οποία ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το κατώφλι φτώχειας και σύμφωνα με την μελέτη, γνώρισε τη μεγαλύτερη επιδείνωση πέρυσι.
Η μελέτη καταγράφει τις επιπτώσεις των μέτρων στους δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι περικοπές δαπανών έχουν πιο ήπιες επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με τις αυξήσεις των φόρων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η σχετική φτώχεια αυξήθηκε 8% το 2015 ύστερα από μείωση 7,1% το 2014. Είχαν προηγηθεί μείωση του δείκτη σχετικής φτώχειας 0,4% το 2010, μείωση 2,8% το 2011, μηδενική μεταβολή το 2012 και αύξηση 1,5% το 2013.

Προκύπτει επίσης ότι τα μέτρα των δύο πρώτων ετών δηµοσιονοµικής προσαρµογής (2010 και 2011) επέφεραν τη μεγαλύτερη µείωση στο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών (4,2% και 6,9% αντίστοιχα), λόγω της αύξησης των φόρων.

Υστερα από τέσσερα έτη λιτότητας, το 2014 είναι το πρώτο έτος δηµοσιονοµικής χαλάρωσης και το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών αυξάνεται 1,2%. Τα δημοσιονομικά μέτρα του 2015 στη συνέχεια φαίνεται να προκαλούν οριακή µείωση (0,3%) στο διαθέσιµο εισόδημα, αλλά χωρίς να υπολογίζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης έχουν καταλυτική επίπτωση στους δείκτες φτώχειας.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here