Το νέο ολοήμερο νηπιαγωγείο: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο. Γιατί αντιδρούν οι νηπιαγωγοί

Σφοδρές αντιδράσεις και  τεράστιες δυσκολίες εφαρμογής αναμένεται ότι θα προκαλέσει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων, που θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο. Τι προβλέπει:

Με τη νέα ρύθμιση θα γράφεται ο μαθητής στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς του και αν θέλει ολοήμερο πρόγραμμα θα παραμένει στο νηπιαγωγείο έως τις 16:00.

Θα υπάρχει Ενιαίο Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα. Προτάθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διαμορφώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ένα βασικό – υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλα τα τμήματα και όλους τους μαθητές από 8:30 έως 13:00 και ένα προαιρετικό για τους μαθητές που θέλουν να παρακολουθήσουν ολοήμερο πρόγραμμα από 13:00 έως 16:00. Επίσης προβλέφθηκε προαιρετική πρωινή ζώνη 7:45- 8:30 τα νήπια-προνήπια των οποίων οι γονείς εργάζονται.

Από τον Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο θα τελειώνει στις 13:00 και το δημοτικό στις 13:15. (Μέχρι σήμερα το νηπιαγωγείο τελείωνε στις 12:15 με 12:30 και το δημοτικό -ανάλογα με τον τύπο- σχόλαγε στις 12:25 ή στις 13:15 ή στις 14:00).

Καθορίστηκε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών

Mε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη, καθορίστηκε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.

2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:

I) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,

II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,

ΙΙΙ) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και

ΙV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Για αλλαγές σε βάρος των νηπίων και των νηπιαγωγών, μιλάει το Συντονιστικό των Νηπιαγωγών.
«Το Ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται προαιρετικό χωρίς καμιά συνέχεια με το βασικό, αφού τα παιδιά που θα το παρακολουθούν θα είναι παιδιά διαφορετικών πρωινών τμημάτων βασικών προγραμμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι ο θεσμός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με το νόμο 2525/1997 (ΦΕΚ 188/1997, τ.Α΄), με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και να συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Όλα αυτά τα χρόνια, ο θεσμός λειτούργησε με επιτυχία παρά τα προβλήματα που υπήρχαν ως προς το θέμα κυρίως των υποδομών και της στελέχωσης με βοηθητικό προσωπικό και είχε την υποστήριξη των γονιών, των Νηπιαγωγών και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, γεγονός που αποδεικνύεται με την αύξηση των Ολοήμερων τμημάτων.  Το σχολικό έτος που διανύουμε ο αριθμός των Ολοήμερων τμημάτων Νηπιαγωγείων της επικράτειας είναι 3.546.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι από το 2008 και έως σήμερα -κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης- έχουμε αύξηση του αριθμού τους. Επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο ενός σχεδιασμού αντίστοιχου με αυτόν του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία στο Νηπιαγωγείο παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις από αυτή του Δημοτικού Σχολείου και ως προς το θέμα της δομής του προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και ως προς το θέμα της διακριτότητας των γνωστικών –διδακτικών αντικειμένων.

Τα παιδιά κατανέμονται στα τμήματα με αντιπαιδαγωγικό τρόπο και δημιουργούνται ανισότητες μέσα στο ίδιο τμήμα και ως προς την ώρα προσέλευσης και ως προς την ώρα αποχώρησης. Η σύνθεση των τμημάτων είναι ρευστή σε αντίθεση με τα αμιγώς κλασικά ή Ολοήμερα που έχουμε έως σήμερα, των οποίων η σύνθεση είναι σταθερή και διευκολύνει τη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προσαρμογής των παιδιών στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα ενταθούν τα πολλά προβλήματα και οι δυσκολίες προσαρμογής που ήδη υπάρχουν, από το γεγονός ότι το παιδί που είναι στο Ολοήμερο θα είναι υποχρεωμένο να αλλάζει ομάδα στο απογευματινό πρόγραμμα.

Δεν υπάρχει σταθερός εκπαιδευτικός στο πρωινό πρόγραμμα αφού θα πρέπει να αναπληρώνει κάποιος άλλος το χρόνο που αντιστοιχεί στη μείωση ωραρίου των Προϊσταμένων.

Με το νέο Ενιαίο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο δημιουργούνται μικτά τμήματα σε κάθε σχολείο ανά την Ελλάδα και σε κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου και δεν υπάρχει υλοποίηση στόχων εκπαιδευτικού χαρακτήρα κατά το απογευματινό ωράριο.

Η κλιμακωτή προσέλευση των παιδιών (όπου υπάρχει πρωινή ζώνη) και οι ανοιχτές- για μεγάλο χρονικό διάστημα- πόρτες των Νηπιαγωγείων και επιπλέον των Δημοτικών (σε περίπτωση συστέγασης) εγκυμονούν πολλούς κινδύνους.

Καταργείται το 15λεπτο της αποχώρησης και αντικαθίσταται με αποχώρηση ακριβώς στις 13:00. Ο χρόνος όμως αποχώρησης των 15′ που υπάρχει στο πρόγραμμα με το οποίο λειτουργούμε έως σήμερα είναι παιδαγωγικά σωστός, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να παραλαμβάνουν με ασφάλεια και χωρίς άγχος τα παιδιά. Με το νέο πρόγραμμα τα νήπια θα πρέπει να αποχωρήσουν ταχύτατα σε διάστημα κάποιων δευτερολέπτων για να μην παρακωλύεται το πρόγραμμα.

Η μετατροπή όλων των Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα αναφέρεται για λόγους εντυπωσιασμού, αφού όπως όλοι γνωρίζουμε δεν είναι δυνατόν το 60% των Νηπιαγωγείων της χώρας, με το οξύτατο κτιριακό πρόβλημα και χωρίς κονδύλια για προσλήψεις και εξοπλισμό, να γίνουν με μαγικό ραβδί Ολοήμερα. Στην ερώτησή μας αυτή μας απάντησαν να απευθυνθούμε στους Δήμους.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here