Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Στη Βουλή κατατέθηκε, το νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων,καθώς αποτελεί μέρος της δεύτερης αξιολόγησης.

Το νομοσχέδιο αφορά όλους τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους εφόσον έχουν συμπληρώσει διετία από το διορισμό τους με εξαίρεση τους υπαλλήλους όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, πλην των διοικητικών, των υπάλληλων του ΕΚΑΒ και των δικαστικών υπαλλήλων.

Οι μετακινήσεις από τη μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργούνται ως μετατάξεις και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες, παίρνει τη μορφή της απόσπασης. Η απόσπαση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, με μόνη δυνατότητα μίας και μόνο επιπλέον παράτασης. Επιταχύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των μετακινήσεων και καθορίζεται χρονικό όριο έως και 4 μήνες για τις μετατάξεις και έως και 3 μήνες για τις αποσπάσεις.

Η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών θα αποτυπώνεται σε μία ενιαία βάση δεδομένων, όπου θα εισάγονται οι προσφερόμενες θέσεις. Με βάση αυτή το πρόγραμμα κινητικότητας θα διεξάγεται τρεις φορές τον χρόνο ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καταθέτουν τις αιτήσεις τους, οι οποίες αξιολογούνται και κρίνονται από τριμελές όργανο της υπηρεσίας υποδοχής.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα κριτήρια πλήρωσης θέσης θα προσδιορίζονται από τον φορέα υποδοχής. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν υποψήφιο για τη θέση, θα μοριοδοτούνται με βάση τα τυπικά τους προσόντα (προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, επιμόρφωση κ.λπ.).

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here