Τα μέλη της νέας 6μελούς Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ

Συγκροτήθηκε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η θητεία της οποίας ορίζεται για δύο έτη από τη δημοσίευση της απόφασης στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» της 15ης Ιανουαρίου 2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 10/2016).

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ:

Η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από τα εξής άτομα:

  1. Francesco Papadia – Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Júlia Király – Μέλος
  3. Eric Rajendra – Μέλος
  4. Παναγιώτης Δουμάνογλου – Μέλος
  5. Αιμίλιος Αυγουλέας – Μέλος
  6. Peter Yngwe – Μέλος

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιλογής, όπως αυτός περιγράφονται στο «Άρθρο 4Α, Επιτροπή Επιλογής» του τροποποιηθέντος νόμου του Ταμείου 3864/2010 είναι οι ακόλουθες:

  • Η ετήσια αξιολόγηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, βάσει κριτηρίων που καθορίζει η ίδια και που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του σκοπού τού Ταμείου σύμφωνα με τις αρμοδιότητες κάθε Οργάνου
  • Η προεπιλογή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, ο καθορισμός του εύρους των αποδοχών τους, καθώς και οι λοιποί όροι απασχόλησής τους
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here