Τα κόλπα των «ξύπνιων»: βάζουν μετανάστες ή άπορους ως διαχειριστές στις εταιρείες τους

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις μεθόδους οργανωμένης εισφοροδιαφυγής έδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ.Πετρόπουλος στη Βουλή, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η προσφιλέστερη «στρατηγική» των πειρατών-επιχειρηματιών είναι

  • να βάζουν σε υπεύθυνη θέση  υπερήλικες και μετανάστες, γενικά άτομα  που δύσκολα διώκονται αλλά και που έχουν μηδενικά περιουσιακά στοιχεία
  • πρωταγωνιστές στο «πάρτι» δημιουργίας συσσωρευομένων χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία είναι τα  ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εταιρίες security ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εταιρίες security  και συνεργεία-εργολάβοι καθαρισμού.
  • παρουσιαζουν σε εικονικές εταιρείες ως ασφαλισμένους άτομα που δουλεύουν για άλλες εταιρείες, οι δεύτερες δεν εμφανίζονται πουθενά ως οφειλέτες, και οι πρώτες φυσικά δεν καταβάλλουν ποτέ εισφορές
  • όλες αυτές οι εταιρείς εκμεταλλεύονται το νόμο για τη «διευκόλυνση της επιχειρηματικοτητας» που έχει απλουστεύσει τη διαδικασία συστασης εταρειών

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρει ότι από τον έλεγχο που διενεργείται κεντρικά από της υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής, με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία μεγάλων οφειλών από νομικά πρόσωπα που στερούνται περιουσιακών στοιχείων, τόσο τα ίδια, όσο και οι υπεύθυνοι αυτών (νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές κ.λπ.).

Πολλά, μάλιστα, από αυτά τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλουν, οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν παροχές ασθενείας και συντάξεις, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα είσπραξης των εισφορών από τον ασφαλιστικό φορέα.

Οι συνηθέστερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για την αποφυγή των συνεπειών από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι:

1. Σε κεφαλαιουχικές εταιρείες:

Ανάληψη θέσεων ευθύνης (π.χ. διευθύνοντες σύμβουλοι ΑΕ, διαχειριστές ΕΠΕ) από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν στην πραγματικότητα καμία σχέση με την εταιρεία, όπως:

α) υπερήλικες χωρίς οικονομική επιφάνεια, κυρίως μικροσυνταξιούχοι, ενίοτε συγγενικά με τον επιχειρηματία πρόσωπα.

β) οικονομικοί μετανάστες-αλλοδαποί χωρίς καμία οικονομική επιφάνεια, και σε πολλές περιπτώσεις, δηλώνουν ως διεύθυνση κατοικίας την έδρα της εταιρείας και δεν εντοπίζοντα ποτέ,

γ) κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία και υποχρέωση φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα,

δ) υπάλληλοι επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνη,

ε) άτομα πολύ νεαρής ηλικίας που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν συγγενική σχέση με τον επιχειρηματία (ανίψια κ.λπ.)

2. Σε προσωπικές εταιρείες:

Φέρονται να συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε αλλοδαπή εταιρεία χωρίς δραστηριότητα ή περιουσία στην Ελλάδα με εκπρόσωπο, συνήθως, αλλοδαπό ή κάτοικο εξωτερικού.

Αλλες φορές συμμερέχουν ως ομόρρυθμα μέλη κεφαλαιουχικής εταιρείας χωρίς περιουσία, με νόμιμο εκπρόσωπο επίσης χωρίς περιουσία.

Συστήνουν επίσης απολυτως  εικονικές επιχειρήσεις χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, με εικονικούς νομίμους εκπροσώπους που εμφανίζουν απασχόληση προσωπικού, το οποίο στην πραγματικότητα απασχολείται για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, κυρίως, σε τομείς φύλαξης, καθαρισμού, εστίασης, κέντρων διασκέδασης, ξενοδοχείων κ.ά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η εταιρεία που πραγματικά απασχολεί το προσωπικό εμφανίζεται χωρίς οφειλή και πολλές φορές είναι και αναπόγραφη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λαμβάνει και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ το προσωπικό ασφαλίζεται από την εικονική επιχείρηση που υποβάλλει ΑΠΔ και που όμως  δεν καταβάλλει εισφορές.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όπως σημειώνει ο κ. Πετρόπουλος, οι επιχειρήσεις συστήνονται και κινούνται εντός του πλαισίου που έχει θεσπιστεί για την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ο εντοπισμός τους είναι δυσχερής και απαιτεί ισχυρό και οργανωμένο ελεγκτικό μηχανισμό.

Ποικίλλουν οι τρόποι αντιμετώπισης

Ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου, ο ίδιος σημειώνει ότι επειδή, το ζήτημα είναι πραγματικό και η περιπτωσιολογία είναι εκτενής, η αντιμετώπιση εκ μέρους των υπηρεσιών ποικίλλει κατά περίπτωση (αναφορές στην οικονομική αστυνομία και τον οικονομικό εισαγγελέα, αναφορά στην Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, λήψη αναγκαστικών μέτρων, αναστολή δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, διενέργεια ελέγχου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις ενδείξεων μεγάλης εισφοροδιαφυγής με χρήση μεθόδων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι στοιχειοθετούν το αδίκημα της απάτης, υποβάλλονται αναφορές στη Οικονομική Αστυνομία και στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υποβληθεί αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Όταν παράλληλα διαπιστώνονται παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών που συνιστούν λόγο λύσεως, υποβάλλονται σχετικές αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Περιφερειών.

Στο σύνολο των περιπτώσεων, επιδιώκεται από τις υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. η αποτροπή της δημιουργίας νέων οφειλών, τόσο με την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων, όσο και με την αναστολή της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την άμεση διενέργεια ελέγχων.

Ο υφυπουργός δηλώνει, πάντως, ότι ήδη το υπουργείο εξετάζει συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here