Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη-Τριήμερο πένθος

Óôç öùôïãñáößá ç öñåãÜôá F-466 (ÍÉÊÇÖÏÑÏÓ ÖÙÊÁÓ) óôï Ëáêêß ôçò ËÝñïõ ôçí ÐÝìðôç 11 Öåâñïõáñßïõ 2016. Áðü ôç óõãêåêñéìÝíç öñåãÜôá áðïíåéþèçêå ôï ìïéñáßï åëéêüðôåñï Agusta Bell, óôï ðëáßóéï ôçò Üóêçóçò ÁÓÔÑÁÐÇ 2/16, ãéá ôçí åêôÝëåóç Üóêçóçò, üôáí óôéò 02:45 ôá îçìåñþìáôá ÷Üèçêå ôï ß÷íïò ôïõ, ç åðáöÞ ôïõ ìå ôá ñáíôÜñ êáé ïé åðéêïéíùíßåò, üðùò áíáêïéíþèçêå óôçí åíçìÝñùóç ôùí óôñáôéùôéêþí óõíôáêôþí. (EUROKINISSI/LEROSNEWS.GR)

 

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του υποπλοιάρχου Αναστάσιου Τουλίτση, κυβερνήτη του μοιραίου ελικοπτέρου ΑΒ-212 του Πολεμικού Ναυτικού που συνετρίβη στο βορειοδυτικό τμήμα της Κινάρου.

Στις έρευνες συμμετέχουν βατραχάνθρωποι του Πολεμικού Ναυτικού, η 31η ΜΕΕΔ της Πολεμικής Αεροπορίας και άνδρες της ΕΜΑΚ.

Αρμόδια επιτροπή έχει ήδη αναλάβει το έργο της διερεύνησης των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατόπιν τούτου, οι σημερινές ορκωμοσίες των νεοσύλλεκτων θα πραγματοποιηθούν με τα όπλα υπό μάλης και δεν θα γίνουν παρελάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των άλλων δύο χειριστών του ελικοπτέρου. Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, νεκροί είναι ο υποπλοιάρχος Κωνσταντίνος Πανανάς ΠΝ και ο Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΡΕ) Ελευθέριος Ευαγγέλου. Οι σοροί βρέθηκαν στην πλαγιά απόκρημνης περιοχής της Κινάρου, σε απόσταση 40-50 μέτρων από την κορυφή όπου είχαν βρεθεί τα πρώτα συντρίμμια.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here