Συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συγκροτείται με Προεδρικό Διάταγμα, που σκοπό θα έχει την υποβοήθηση και υποστήριξη του έργου του κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών με 829.000 ευρώ ετησίως.

Στο Ε΄  Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρδά, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και η οργάνωση της Γενική Γραμματεία Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Η νέα αυτή γενική γραμματεία θα αποτελείται από τα γραφεία:

1)  Συντονισμού οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής,

2) Στρατηγικού σχεδιασμού και

3) Οργάνωσης διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Ο τελευταίος θα είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και εφόσον αναλάβει καθήκοντα κάθε επαγγελματική του δραστηριότητα αναστέλλεται για όσο διάστημα κατέχει τη θέση αυτή.

Η νεοσύστατη γενική γραμματεία έχει σε κάθε ένα από τα τρία αυτά γραφεία της, θέση προϊστάμενου.

Οι τρεις αυτές θέσεις των προϊστάμενων θα καλυφθούν είτε με ανάθεση καθηκόντων σε καθηγητή Πανεπιστημίου, με παράλληλη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του ή αποκλειστικά, είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι υπόλοιπες 15 προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού   και 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, θα καλυφθούν με απόσπαση ή διορισμό.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here