Στο 24,1% η ανεργία το Μάρτιο -Υψηλά τα ποσοστά ανεργίας στους νέους

ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ

Στους 1.153.232 ανθρώπους ανήλθαν οι καταγεγραμένοι άνεργοι για τον μήνα Μάρτιο, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 24,1% του εργατικού δυναμικού, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να σημειώνονται στις νέες ηλικίες όπου στο 50,4% να βρίσκονται τα ποσοστά ανεργίας της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών και 30,6% στην αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών.

Το εποχιακά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας 24,1% που καταγράφηκε το Μάρτιο του 2016, είναι ανεπαίσθητα μειωμένο συγκριτικά με το 24,2% που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 25,7% που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2015.

Αναλυτικά η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2016.

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2016 ανήλθε σε 24,1% έναντι 25,7% τον Μάρτιο του 2015 και έναντι 24,2% τον Φεβρουάριο του 2016. Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Μάρτιο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.623.234 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.153.232 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.281.503 άτοµα. Τα αντίστοιχα µεγέθη κατά τον Μάρτιο των ετών 2011 έως και 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 87.296 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2015 (αύξηση 2,5%) και κατά 1.632 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2016 (αµελητέα µεταβολή).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 68.045 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2015 (µείωση 5,6%) και κατά 4.609 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2016 (µείωση 0,4%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 60.549 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2015 (µείωση 1,8%) και κατά 192 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2016 (αµελητέα µεταβολή).

Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά καθιστώντας, µε αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να µπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιµώµενα µεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά µια σηµαντική µεταβολή των µεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι µηνιαίες εκτιµήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόµενους µήνες που οφείλονται στην ενηµέρωση των εποχικά διορθωµένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα µηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενηµέρωσης του µοντέλου εποχικότητας µε πλήρη ετήσια δεδοµένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαµβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιµήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο µήνα µπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται µε τα συλλεχθέντα και επεξεργασµένα κατά τη δηµοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συµπίπτουν µε τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασµένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι µηνιαίες εκτιµήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριµηνιαίες εκτιµήσεις.

Αναλυτικά η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ με στοιχεία και πίνακες εδώ

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here