Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οι τηλεοπτικές άδειες

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) αναλαμβάνει τη διαδικασία εκχώρησης των αδειών στα τηλεοπτικά κανάλια. Η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε με απόφαση του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με αυτή, η ΓΓΕΕ θα συστησει ειδική επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που θα διεξάγει διεθνή διαγωνισμό για την εκχώρηση των αδειών. Στην απόφαση μάλιστα ορίζεται ότι οι άδειες που θα εκχωρηθούν θα είναι τέσσερις και μάλιστα με σημα υψηλής ευκρίνειας (HD).

Ειδικότερα, στο ΦΕΚ αναφέρεται:

«Μεταβιβάζουμε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τις εξής κατωτέρω αναφερόμενες επιμέρους αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 13 του Ν. 4339/2015, ήτοι:
1. Τη δημοσίευση της προκήρυξης, με την οποία άρχεται η διαγωνιστική διαδικασία. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Την παραλαβή των δικαιολογητικών των υποψηφίων, έτσι όπως αυτά καθορίζονται με την προκήρυξη και αναφέρονται στα άρθρα 3−10 του Ν. 4339/2015. Ειδικά για την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4339/2015, παραλήπτης αυτής ορίζεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

3. Τη διαδικασία προεπιλογής των αιτήσεων συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του Ν. 4339/2015.

4. Τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 4339/2015, μέχρι και την ανακήρυξη των υπερθεματιστών, στους οποίους θα χορηγηθεί η κάθε μία άδεια.».

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here