Στην ΕΛΣΤΑΤ διαβιβάζονται εκατομμύρια ΑΦΜ από την ΓΓΔΕ

Το πράσινο φως ανάβει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την διαβίβαση περίπου 10 εκατομμυρίων ΑΦΜ και άλλων προσωπικών στοιχείων φορολογουμένων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στην ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωσή τους.

Η διαβίβαση των στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, προβλέπεται  σε µνηµόνιο συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΓΓ∆Ε, της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων , το 2015.

Όπως αναφέρεται στο  μνημόνιο συνεργασίας, η  ΕΛΣΤΑΤ υποχρεούται να ενημερώνει και τη EUROJUST για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και την τήρηση του μητρώου επιχειρήσεων.

Στην υπ΄αρ.  3/2016 γνωμοδότηση της  , η Αρχή απαντά θετικά στην ΓΓ∆Ε για τη νοµιµότητα χορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ προσωποποιηµένων στοιχείων ανά ΑΦΜ, που περιλαµβάνουν τόσο πληροφορίες µητρώου (ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλµατος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.) όσο και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευµατίες – φυσικά και νοµικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.. για τα ίδια έτη κ.α.) ταυτοποιηµένες µε τα υπόχρεα πρόσωπα.

Η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει στη γνωμοδότηση της ότι υπάρχει σαφής νομική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας και αφετέρου ότι η δημόσια στατιστική αρχή συγκαταλέγεται στους σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί καταρχήν, θεμιτό σκοπό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και ευαίσθητων.

Ωστόσο, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει ότι υφίσταται ανάγκη ειδικού προσδιορισµού, απαρρίθµησης καθώς και ειδικής αιτιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ όταν αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων από την ΓΓ∆Ε όχι δειγµατοληπτικά, αλλά μαζικά για ένα σύνολο φορολογουµένων.

Παράλληλα, τονίζει ότι υφίσταται ζήτηµα σχετικά µε τη νοµιµότητα διαβίβασης φορολογικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ∆Ε πριν τη σχετική πρόβλεψη στη νοµοθεσία περί φορολογικού απορρήτου, το 2014.  

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here