Σπίρτζης: Άσπρο-μαύρο η σημερινή αδειοδότηση σε σύγκριση με το σκάνδαλο της Digea -γιατί είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε και εργολάβους

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» ο  υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, για την ουσία της σύγκρουσης με τους καναλάρχες αλλά και για τους τύπους, επέμεινε περισσότερο στους δεύτερους, επειδή αποδεικνύουν πόσο πιο διαφανής και δίκαιη είναι η σημερινή διαδικασία σε συγκριση με εκείνη που είχε ακολουθηθεί για την μονοπωλιακή Digea

Η  Digea, σημειωτέον, ανήκει ουσιαστικά στους καναλάρχες.

Ο κ. Σπίρτζης είπε

  • στις τωρινές  τηλεοπτικές άδειες απαιτείται η εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και ζητούνται πρακτικά γενικών συνελεύσεων και του Δ.Σ. Στην προκήρυξη για την Digea μπορούσε να συμμετάσχει ακόμη και μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει κάνει καν έναρξη εργασιών.
  • σήμερα  ζητείται ανάλυση της μετοχικής σύνθεσης του υποψήφιου εταιρικού σχήματος και των στοιχείων των μετόχων του (φυσικών και νομικών προσώπων), των δανειστών, των οργάνων της διοίκησης κ.λπ. και για τις εξωχώριες υποψήφιες εταιρείες απαιτείται ποινικό μητρώο των επικεφαλής και δήλωση των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα πραγματικά στοιχεία τους. Ζητείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκείται από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από παρένθετο πρόσωπο άλλη δραστηριότητα, η οποία συνιστά σύγκρουση συμφερόντων και πού αλλού έχει το ίδιο πρόσωπο άλλες οποιεσδήποτε επιχειρήσεις.Στην προκήρυξη για το ψηφιακό σήμα της Digea δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις.
  • Σήμερα  το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του υποψηφίου πρέπει κατ’ ελάχιστον να ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ και το τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων του να μην υπολείπεται αυτού του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην προκήρυξη για την Digea δεν προβλέφθηκε, αλλά αντίθετα δόθηκε η δυνατότητα (της αναπόσβεστης αξίας παγίων) για να μπορέσουν να συμμετάσχουν υποψήφιοι που δεν διέθεταν το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο.
  • Στην τωρινή αδειοδότηση ζητούνται από τα φυσικά πρόσωπα, μετόχους του υποψήφιου εταιρικού σχήματος δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά των τελευταίων 10 ετών. Ζητείται και χαρτί για πτωχεύσεις, υπαγωγές στο άρθρο 99 κ.λπ. Αντίστοιχα απαιτούνται και για τα νομικά πρόσωπα μετόχους του υποψήφιου εταιρικού σχήματος ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή οικονομικές καταστάσεις των 2 τελευταίων ετών, φορολογικές δηλώσεις των 10 τελευταίων ετών, αναλύσεις των περιουσιακών στοιχείων, δανείων, πιστωτών. Στον διαγωνισμό της Digea δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις.
  • Στον διαγωνισμό της ερχόμενης Τρίτης προΐσταται η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την προεπιλογή των υποψηφίων και τη διενέργεια της δημοπρασίας. Η Επιτροπή απαρτίζεται από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και καθηγητές ΑΕΙ με εξειδικευμένη εμπειρία. Εχει συγκροτηθεί και Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων.Οταν παραχωρήθηκε η Digea στους καναλάρχες δεν προβλεπόταν συγκρότηση αντίστοιχων Επιτροπών -Διενέργειας του Διαγωνισμού και Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. Επίσης δεν περιγράφεται στο τεύχος της διακήρυξης με ακρίβεια και σαφήνεια ο τρόπος παροχής έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή του ο υποψήφιος προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του (προδικαστικές προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα κ.λπ.).

Για το θέμα του ασυμβιβάστου των καναλαρχών που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με το Δημόσιο, π.χ. εργολάβων, ο κ. Σπιρτζης είπε

  • η κυβέρνηση τάσσεται ασφαλώς υπέρ της θέσης αρχής που περιέχεται στη συνταγματική πρόβλεψη (14 παρ. 9) γι’ αυτό και άλλα ασυμβίβαστα,  όμως στην προηγούμενη προσπάθεια νομοθετικής εφαρμογής των σχετικών ασυμβιβάστων με τον «βασικό μέτοχο» επί Κώστα Καραμανλή υπήρξε απαγόρευση και απειλή οικονομικών αντιποίνων από την Ε.Ε. Συνεπώς, είπε ο υπουργός, δεν θα ήταν δυνατός ο αποκλεισμός επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν εργολαβικές σχέσεις με το Δημόσιο, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ακύρωση του διαγωνισμού στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο πρότυπο του «βασικού μετόχου».
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here