Σκλαβενίτης: «Σε τέσσερα χρονια θα είναι καθαρά κερδοφόρος ο ‘Μαρινόπουλος'»

Επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία (μετά από φόρους) της «Μαρινόπουλος» σε 4 χρόνια υπολογίζει ο Σκλαβενίτης, με αρχικό ρεαλιστικό στόχο το πρώτο έτος να έχει τζίρο 1,03 δισ. ευρώ -το 2015 ο Μαρινόπουλος είχε τζίρο 1,27.  Λειτουργική κερδοφορία (σε όρους κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) προβλέπεται  από το δεύτερο έτος
Αυτό αναφέρεται στην συμφωνία εξυγίανσης που κατατέθιηκε χτες στο Πολυμελές Πρωτοδικέιο Αθηνών, η οποία καλύπτει 21 χρόνια!
Στην συμφωνάι αναφέρονται εκτος από την Μαρινόπουλος ΑΕΓΕ και οι εταιρείες «Ξυνός», «Εxpress M» και «Πειραϊκόν»
Απο τους προμηθευτές έχει συναινέσει το 70,2% και από τους πιστωτές το 64,5%
Επόμενη σημαντική  ημερομηνία  είναι η 19η Οκτωβρίου 2016, οπότε έχει ορισθεί να εκδικασθεί η εν λόγω αίτηση. Τα βασικά σημεία για τη νέα εταιρεία πουθα τελεί υπό τον απόλυτο έλεγχο του Σκλαβενίτη είναι τα εξής:

• Οι τέσσερις υπό εξυγίανση εταιρείες θα ενοποιηθούν σε μία νομική οντότητα, ενώ οι «Κρόνος, «Μαρκέτα», «Αρβανίτης» και «Παλαμάρης» θα συνεχίζουν να λειτουργούν αυτόνομα ως ξεχωριστές εταιρείες. Η «Ζεύξη» δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο λόγω των συγκριτικά μη σημαντικών αποτελεσμάτων που εμφανίζει. Το επιχειρηματικό σχέδιο της Cash & Carry είναι ξεχωριστό.

Η εταιρεία θα έχει κοινή τιμολογιακή πολιτική με του ομίλου Σκλαβενίτη αλλά ίσως  τα επαρχιακά σούπερ μάρκετ να εχουν μεγαλύτερο περιθώριο προσφορών -ο Σκλαβενιτης δεν είχε μέχρι τώρα σούπερ μάρκετ εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων

• Προβλέπεται να αυξηθούν σταδιακά οι πωλήσεις με κύκλο εργασιών  1,03 δισ. ευρώ το πρώτο έτος μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Για το δεύτερο έτος ο συνολικός κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 17%. Για το τρίτο έτος αναμένεται μια ετήσια αύξηση της τάξεως του 9% στον συνολικό κύκλο εργασιών, ενώ για το τέταρτο και πέμπτο έτος αναμένεται μια ετήσια αύξηση της τάξεως του 2%, για το έκτο και έβδομο έτος αναμένεται αύξηση της τάξεως του 1% και από το όγδοο έτος και έπειτα εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει σταθερός στα επίπεδα του έβδομου έτους μέχρι και τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αύξηση στις πωλήσεις θα επιτευχθεί με τα γεμάτα ράφια των καταστημάτων αλλά και με τη σταδιακή  ανακαίνισή τους

• Το πρώτο έτος με κέρδη αναμένεται να είναι το τέταρτο -η πρόβλεψη για κέρδη (μετά από φόρους) το 4ο ετος είναι  281.000 ευρώ. Το πρώτο έτος ξεκινά με πρόβλεψη καθαρών ζημιών 82,78 εκατ. ευρώ.

* Το 21ο έτος γίνεται  πρόβλεψη για καθαρά κέρδη 22,19 εκατ. ευρώ.

• Λειτουργική κερδοφορία αναμένεται σε όρους κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από το δεύτερο έτος, στα 6,23 εκατ. ευρώ, ενώ από το έβδομο έτος αναμένεται αυτά να σταθεροποιηθούν σε 48,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

• Η διοίκηση αναμένει θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 21,7 εκατ. ευρώ και 28,2 εκατ. ευρώ το τρίτο και τέταρτο έτος αντιστοίχως, ενώ αναμένει σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 667 εκατ. ευρώ περίπου από το 5ο έως το 21ο έτος.

Ο υφιστάμενος δανεισμός

Οι βασικοί όροι αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος δανεισμού ο οποίος ανέρχεται σε 189 εκατ. ευρώ προβλέπουν επιτόκιο Euribor περιόδου +1,5%. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε 20 έτη, προβλέπεται πενταετής περίοδος χάριτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ η αποπληρωμή κατανέμεται σε 14 άνισες δόσεις με πληρωμή δόσης balloon (στη λήξη δηλαδή) ίσης με το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η τελευταία δόση δεν μπορεί να αποπληρωθεί από τη ρευστότητα της νέας εταιρείας, τότε ο επενδυτής, ήτοι ο Σκλαβενίτης, και οι τράπεζες δεσμεύονται να προβούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ή/και αναχρηματοδότηση της εναπομείνασας δόσης με όρους αγοράς.

Νέα δάνεια

Για τις ανάγκες της νέας εταιρείας θα εκδοθεί κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 352 εκατ. ευρώ με εταιρική εγγύηση του Σκλαβενίτη. Το επιτόκιο ορίζεται σε euribor +1,5%, η διάρκεια σε 15 έτη, ενώ δίνεται τετραετής περίοδο χάριτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here