ΣΔΟΕ: Μία στις πέντε επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ήταν παραβατικές

ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ(Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ)

Μία στις πέντε επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν το τελευταίο μήνα στις τουριστικές περιοχές από ειδικά κλιμάκια του ΣΔΟΕ συνελήφθησαν να παρανομούν. Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ελέγχων από το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες (από τις 27.7.2015), διεξήχθησαν 22.003 έλεγχοι σε 21.828 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν στις 4.378 σύνολο παραβάσεων 15.640.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς και την προηγούμενη εβδομάδα οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε και Σ.Δ.Ο.Ε.) σε τουριστικές και άλλες περιοχές. Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για ελέγχους του Υπουργείου, που ενισχύεται και προσαρμόζεται καθημερινά, στο διάστημα αυτό διεξήχθησαν 5.609 έλεγχοι σε 5.565 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 1.068. Στους ελέγχους  συμμετείχαν 1.647 ελεγκτές.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 16.8.2015  ΕΩΣ 23.8.2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  Δ.Ο.Υ. -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ –
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟ-ΤΗΤΑΣ
17/8/2015 516 170 505 100 199 19,80%
18/8/2015 746 210 744 123 354 16,53%
19/8/2015 954 273 949 188 347 19,81%
20/8/2015 1.258 333 1.247 198 341 15,88%
21/8/2015 821 260 813 142 193 17,47%
22/8/2015 625 185 621 140 245 22,54%
23/8/2015 689 216 686 177 399 25,80%
ΣΥΝΟΛΑ 5.609 1.647 5.565 1.068 2.078 19,19%

 

Τις τελευταίες τέσσερεις εβδομάδες (από τις 27.7.2015), διεξήχθησαν 22.003 έλεγχοι σε 21.828 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν στις 4.378 σύνολο παραβάσεων 15.640. Αναλυτικά:

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 27.7.2015  ΕΩΣ 23.8.2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  Δ.Ο.Υ.  – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ –ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙ-ΚΟΤΗΤΑΣ
27.7.2015-2.8.2015     5.316 1.554 5.264 1.089 5.343 20,69%
3.8.2015-9.8.2015 6.018 1.813 5.968 1.194 5.820 20,01%
10.8.2015-16.8.2015 5.060 1.571 5.031 1.027 2.399 20,41%
17.8.2015-23.8.2015 5.609 1.647 5.565 1.068 2.078 19,19%
ΣΥΝΟΛΑ   22.003 6.585 21.828 4.378 15.640 20,06%

 

 

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό της σχέδιο για ενίσχυση και εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, ιδίως στις τουριστικές περιοχές λόγω θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ανακοινώνει τα συνοπτικά αποτελέσματα των μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες της (Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) την εβδομάδα από 17.08.2015 έως 23.08.2015.

 

ΕΛΕΓΧΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Δ.Ο.Υ. 3.821 3.777 503 514
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε 374 374 99 467
ΣΥΝΟΛΑ 4.195 4.151 602 981

 

Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα διεξήχθησαν 4.195 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από συνεργεία των Δ.Ο.Υ και της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), όπου συμμετείχαν συνολικά 1.110 υπάλληλοι.  Ελέχθησαν 4.151 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια και διαπιστώθηκαν στις 602 επιχειρήσεις συνολικά 981 παραβάσεις.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Από τις Δ.Ο.Υ της χώρας πραγματοποιήθηκαν 3.821 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 3.777 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 503. Στους ελέγχους αυτούς  συμμετείχαν 995 υπάλληλοι.

Οι 3.821 έλεγχοι αυτής της εβδομάδας κάλυψαν κατά 58% επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης (2.211 έλεγχοι) και κατά 28% εμπορικές επιχειρήσεις (1.072 έλεγχοι).

Οι έλεγχοι πραγματοποιηθήκαν καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και η  μεγαλύτερη παραβατικότητα διαπιστώθηκε και αυτή την εβδομάδα στους ελέγχους που διεξήχθησαν κατά τις βραδινές ώρες.

Από τις 503 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, το 91% (δηλαδή 458 παραβάσεις) αφορούσαν την μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων.  Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είναι :

  • Σε γυναικείο συνεταιρισμό, μετά από κατάσχεση πρόχειρων σημειωμάτων, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για 62 περιπτώσεις.
  • Σε τοπική εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για 28 περιπτώσεις.
  • Σε μέσο τουριστικών περιηγήσεων στην πόλη διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 27 περιπτώσεις.

 

Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν έξι (6) Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές από πέντε (5) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και του εμπορίου.

 

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε πραγματοποιήθηκα 374 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν σε 99 επιχειρήσεις συνολικά 467 παραβάσεις, που αφορούν κυρίως τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Στους ελέγχους συμμετείχαν 115 υπάλληλοι της μονάδας.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
374 115 374 99 467

 

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια και ελέγχθηκαν κυρίως επιχειρήσεις  που δραστηριοποιείται στην εστίαση και στον τουρισμό (ποσοστό περίπου 80% των ελέγχων).

Η παραβατικότητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και αυτή την εβδομάδα κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ σε δημοφιλές νησί του Ιονίου η παραβατικότητα ξεπέρασε το 66%.

Ο μεγαλύτερος όγκος των διαπιστωμένων παραβάσεων αφορά σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις είναι :

  • Σε τρεις (3) επιχειρήσεις εστίασης του Νομού Ηρακλείου Κρήτης διαπιστώθηκαν αντίστοιχα 54, 32 και 16 παραβάσεις για μη έκδοσης αποδείξεων.
  • Σε δύο (2) παραλιακά καφέ-μπαρ (με ενοικίαση ομπρελών) στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Ζάκυνθο, διαπιστώθηκαν 32 και 11 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων αντίστοιχα.
  • Σε επιχείρηση πώλησης τουριστικών ειδών/mini market στον Νομό Λασιθίου Κρήτης διαπιστώθηκε η μη έκδοση 19 αποδείξεων λιανικής πώλησης.
  • Σε εστιατόριο – καφέ – μπαρ στο Αυλάκι Αττικής διαπιστώθηκε η μη έκδοση 31 αποδείξεων λιανικής πώλησης και σε καφέ εστιατόριο στον Πειραιά η μη έκδοση 20 αποδείξεων.

 

Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους κατασχέθηκε μία αδήλωτη ταμειακή μηχανή.

 

 

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ

Από το Σ.Δ.Ο.Ε., την εβδομάδα 17 έως 23 Αυγούστου,  πραγματοποιήθηκαν 1.414 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και συμμετείχαν 537 υπάλληλοι του Σώματος.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σε 466 επιχειρήσεις 1.097 συνολικά παραβάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1.414 537 1.414 466 1.097

 

Στα πλαίσια των διενεργηθέντων ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. κατασχέθηκαν τρεις (3) Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές από ισάριθμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here