Πρώτη Πανελλαδική Συνάντηση Δομών Αλληλεγγύης στις 9-10 Μαΐου

Στις 9 και στις 10 Μαΐου στο Γεωπονικό πανεπιστήμιο λαμβάνει χώρα η 1η πανελλαδική συνάντηση δομών αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει παράλληλα εργαστήρια προκειμένου να ανταποκριθεί, όσο μπορεί, στον πλούτο θεμάτων και ιδεών που προέκυψαν στις οκτώ συναντήσεις προετοιμασίας.

Τα εργαστήρια είναι τα εξής:

ΧΩΡΊΣ ΜΕΣΆΖΟΝΤΕΣ: Τρία χρόνια μετά

ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα βήματα

ΝΟΜΙΚΌ ΠΡΌΣΩΠΟ: Αρκεί το κούτελο ή

χρειαζόμαστε και νομική υπόσταση;

ΠΑΙΔΕΊΑ: Κοινωνικά φροντιστήρια /

αλληλέγγυα εκπαιδευτήρια

ΠΆΝΩ ΑΠ’ ΌΛΑ ΑΜΟΙΒΑΙΌΤΗΤΑ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ: Πολλαπλασιάζοντας το

αποτέλεσμα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ & ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ: Για

τη δημιουργία ενός μόνιμου χώρου

συνάντησης και διαλόγου

ΕΡΓΑΣΊΑ: Η αλληλεγγύη συστατικό

στοιχείο των εργατικών χώρων

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏΝΤΑΣ ΠΌΡΟΥΣ

ΣΤΈΓΗ: «Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι

μας»

ΚΙΦΑ: «Την υγειά μας να ‘χουμε!»

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα:

 

Σάββατο 9 Μαΐου

11.00 – 11.30 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (Αίθουσα Α) : Σύντομη ενημέρωση για το πρόγραμμα και τη μεθοδολογία αναζήτησης.

θοδολογία της συζήτησης.

12.00 – 15.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 (Αίθουσα Α): Χωρίς Μεσάζοντες: τρία χρόνια μετά

ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα βήματα

Τα Χ-Μ μεγαλώνουν, αλλάζουν, ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, ενο-

χλούν και πολεμιούνται. Διεκδικούν συλλογικά την ύπαρξή τους. Συντονίζονται

προτείνοντας νομοθετικές αλλαγές, συζητούν για το μέλλον τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 (Αίθουσα Β): Νομικό πρόσωπο:

Αρκεί το κούτελο ή χρειαζόμαστε και νομική υπόσταση;

Χρειαζόμαστε ως δομές κοινωνικής αλληλεγγύης νομική μορφή και για

ποιους λόγους; Σε ποιες δράσεις δυσκολευόμαστε, ποιες είναι αυτές, ποια τα

θετικά τους αλλά και τ’ αρνητικά τους;

15.15 – 17.45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3 (Φουαγιέ): Παιδεία: κοινωνικά φροντιστήρια / αλληλέγγυα εκπαιδευτήρια

Παρεμβαίνουμε στην (ουσιαστικά) ταξική ανισότητα πρόσβασης στην εκπαί-

δευση. Εντάσσουμε μέσω της γλώσσας μετανάστες κάθε ηλικίας. Ανοιγόμα-

στε και σε άλλα πρωτόγνωρα πεδία (γενικών γνώσεων, ειδικεύσεων, πολιτι-

σμού), μια και το δίλημμα «παιδεία ή εκπαίδευση» βρίσκεται πάντα παρόν;

16.00 – 20.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 (αμφ. Φραγκοπούλου) : Πάνω απ’ όλα αμοιβαιότητα!

Οι δεξιότητες και οι γνώσεις όλων μας αποτελούν πολύτιμους πόρους. Η

ενεργοποίηση και η συμμετοχή των οικογενειών μας είναι ένα θέμα που συνε-

χώς μας απασχολεί. Η μέγιστη ενεργοποίηση μπορεί να φτάσει στο 30%. Με

το υπόλοιπο 70% τι γίνεται; Πώς όλο αυτό το μεγάλο δυναμικό καταγράφεται,

αναδεικνύεται και συμμετέχει;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 (Αίθουσα Α): Επικοινωνία: Πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα

Δρούμε, κινητοποιούμαστε, οργανώνουμε καμπάνιες, συζητήσεις κι εκδη-

λώσεις. Πώς τις επικοινωνούμε; Πρακτικό εργαστήριο επικοινωνίας, διαδι-

κτυακής οργάνωσης και αλληλοϋποστήριξης για να πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3 (Αίθουσα Β): Κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία: για τη δημιουργία ενός

μόνιμου χώρου συνάντησης και διαλόγου

Ο πλούτος θεωρίας, πρακτικών και μεθοδολογίας που έχει ανθίσει τα τελευ-

ταία χρόνια «φωνάζει» πως υπάρχει κι άλλος δρόμος για να οργανωθεί η οι-

κονομία, η εργασία, ο ελεύθερος χώρος και χρόνος. Μπορούν αυτές οι πρα-

κτικές να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στους ενδιαφέροντες καιρούς που

ζούμε; Οπωσδήποτε λέμε εμείς… Και δεν είναι μόνο εφικτό είναι αναγκαίο!

18.15 – 20.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 4 (Φουαγιέ): Εργασία:

Η αλληλεγγύη συστατικό στοιχείο των εργατικών χώρων

Σπίτια, καταστήματα και αγροτεμάχια συνεχίζουν να εκπλειστηριάζονται. Οι

εξώσεις ενοικιαστών αυξάνονται και μαζί τους η ανασφάλεια. Ταυτόχρονα

γύρω μας είναι υπαρκτό ένα μεγάλο κτιριακό απόθεμα σε αχρησία. Το διεκδι-

κούμε; Με ποιους τρόπους και για ποιες χρήσεις; Πώς αντιδρούμε απέναντι σ’

αυτή την πραγματικότητα;

 

Κυριακή 10 Μαΐου

11:00 – 14:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 (αμφ. Φραγκοπούλου) : Εξοικονομώντας πόρους

Τα τρόφιμα και τα φάρμακα συγκεντρώνονται πια με αρκετή δυσκολία, γε-

γονός που όλοι/όλες το αντιμετωπίζουμε στις δράσεις μας. Είναι στ’ αλήθεια

τόσο σπάνια ή μήπως πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε κι αλλού; Με ποιους

τρόπους και ποιες συνέργειες θα αναζητήσουμε τον πλούτο της χώρας;

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 (Αίθουσα Α) : Στέγη: «Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας»

Σπίτια, καταστήματα και αγροτεμάχια συνεχίζουν να εκπλειστηριάζονται. Οι

εξώσεις ενοικιαστών αυξάνονται και μαζί τους η ανασφάλεια. Ταυτόχρονα

γύρω μας είναι υπαρκτό ένα μεγάλο κτιριακό απόθεμα σε αχρησία. Το διεκδι-

κούμε; Με ποιους τρόπους και για ποιες χρήσεις; Πώς αντιδρούμε απέναντι σ’

αυτή την πραγματικότητα;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3 (Αίθουσα Β) : ΚΙΦΑ: «την υγειά μας να ‘χουμε!»

Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα! Πώς τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία αλ-

ληλεγγύης μπορούν να διευρύνουν τους τρόπους και τα πεδία παρέμβασης;

Αναζητούμε τα εργαλεία μεγαλύτερου συντονισμού και προσεγγίζουμε νέες

θεματικές.

14:00 – 16:00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα, τους προβλη-

ματισμούς και τις ιδέες που συζητήθηκαν στα εργαστήρια μας και συνδιαμορ-

φώνουμε το μήνυμα της συνάντησης. Συντονιζόμαστε και προχωράμε!

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here