Πρόσκληση σε ΑΕΙ για υποστήριξη νέων ερευνητών με 14 εκ. ευρώ

Σήμερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας καλώντας τα να υποβάλλουν προτάσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται συνολικά σε 14.000.000,00€.

Οι ωφελούμενοι (ερευνητές) θα υποβάλλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στον οικείο ΕΛΚΕ, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλλει τις προτάσεις στην ΕΥΔ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων από τους ΕΛΚΕ προς την ΕΥΔ είναι η 1 Μαρτίου 2017.

Η πρόσκληση και τα απαραίτητα συνοδευτικά είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here