Παράταση της προθεσμίας για τη υπαγωγή στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων

Έως την 7/2/2017 παρατείνεται η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων διαφόρων κατηγοριών φορολογούμενων, η οποία έληγε στις 23/1/2017.

Πιο συγκεκριμένα και βάσει των πληροφοριών, έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, όπου ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευσή του.

Στον εν λόγω νόμο, προβλέπεται ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας. Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που κατά την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη, ωστόσο κοινοποιούνται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα ημερών, αφού πρώτα τροποποιηθούν, με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το περιεχόμενο τυχόν υποβληθείσας δήλωσης κατά τον παρόντα νόμο.

Το ποσοστό πρόσθετου φόρου στην συγκεκριμένη περίπτωση, ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κυρίου φόρου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here