Παναγιώτης Αλεβαντής: Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

 

 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Με στόχο την καθιέρωση και τη χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα, το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας, στο οποίο συμμετέχει ως φορέας το ΑΠΘ, διοργάνωσε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Μετάφρασης-Διερμηνείας του ΑΠΘ (European Master of Translation), ενημερωτική εκδήλωση. Τους στόχους και τις δράσεις του Δικτύου θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Αλεβαντής, στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

-Πότε ιδρύθηκε;

Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2015, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να εξασφαλίσει τον συντονισμό της ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και την Κύπρο.Συγκεκριμένα, αποτελεί χώρο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη συγκέντρωση ορολογικού υλικού, την απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά, την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων (κυρίως της ΙΑΤΕ), την ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών και την καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικών εργαλείων στη μετάφραση.

-Οι στόχοι του;

Στις 11 Απριλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε ημερίδα για  έναν πρώτο κατιδεασμό σχετικά με το Δίκτυο. Ακολούθησε ενημέρωση ομάδας εργασίας που διαμόρφωσε σχετικές προτάσεις. Στόχοι του Δικτύου είναι η καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας και η βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί χώρο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκέντρωση ορολογικού υλικού, την απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων (κυρίως της ΙΑΤΕ), την ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών και την καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικών εργαλείων στη μετάφραση.

-Ποιοί συμμετέχουν στο δίκτυο;

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιοι φορείς, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και την ορολογίας. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν τα μέλη των παραπάνω φορέων, οργανώσεων, ιδρυμάτων ή οργανισμών αλλά και μεμονωμένοι επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού ή σε ατομική βάση.Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη τους Δικτύου αρκεί να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να το αποστείλουν στη διεύθυνση DGT-EL-DIKTYO@ec.europa.eu.Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι ελεύθερη για όσους το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της Συμφωνίας και του Κανονισμού Λειτουργίας που διέπει το Δίκτυο. Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στις εργασίες του Δικτύου είναι εθελοντική.

-Οι ομάδες εργασίας;

Για την υλοποίηση εργασιών επί συγκεκριμένων θεμάτων η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί προσωρινές ή μόνιμες ομάδες εργασίας που διευθύνονται από ένα συντονιστή. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας είναι εθελοντική, και μπορούν σε αυτές, μετά από πρόταση του συντονιστή, να συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από ομάδες εργασίας άλλων φορέων που ασχολούνται με την ορολογία χωρίς να απαιτείται η επίσημη συμμετοχή των οικείων φορέων ή των μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων στο Δίκτυο. Οι ομάδες εργασίας θεσπίζουν τον κανονισμό εσωτερικής τους λειτουργίας και υποβάλλουν ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους στην γενική συνέλευση των μελών του Δικτύου. 

-Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων;

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του Δικτύου έχουν συγκροτηθεί οι εξής πέντε ομάδες εργασίας με βάση τις προτεραιότητες που εντόπισε η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  1. Οικονομικά(οικονομική, τραπεζική, λογιστική, στατιστική, διεθνείς οικονομικές σχέσεις).
  2. Τεχνολογία(μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, πληροφορική).
  3. Χημεία(χημεία, βιοχημεία, φαρμακευτική).
  4. Φυσικοί πόροι(ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, γεωργία, αλιεία).
  5. Δίκαιο(δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες).

Οι εργασίες διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (WIKI) στο οποίο υποβάλλονται ερωτήματα για συγκεκριμένους όρους. Το σύστημα εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της ομάδας σχετικά με την υποβολή των ερωτημάτων. Ενημερώνονται επίσης και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου που έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές των εργασιών της ομάδας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here