Οι αλλαγές στις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, γιατρών, μηχανικών, δικηγόρων

Αλλάζει πλήρως ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ(γιατρών, μηχανικών δικηγόρων) οι οποίοι σήμερα εντάσσονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες ανάλογα με τα χρόνια και καταβάλουν συγκεκριμένο ποσό εισφοράς. 

Μετά το 2017 και μετά, οι παραπάνω ασφαλισμένοι θα καταβάλουν εισφορά, επί του φορολογητέου εισοδήματός τους, που θα αντιστοιχεί στο 20% αυτού. Το ποσό που θα καταβάλλουν θα προκύπτει από το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους, με βάση τις δραστηριότητες που είχαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σήμερα ο επαγγελματίας πληρώνει υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), ανεξάρτητως του εισοδήματος που δηλώνει,  εισφορές από 210,7 έως 709,01 ευρώ για τους νέους ασφαλισμένους.

Με το νέο σύστημα οι εισφορές θα υπολογίζονται με συντελεστή 20% επί του καθαρού εισοδήματος για τον κλάδο της σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας. Το νομοσχέδιο προβλέπει και εισφορά 7,5% για όσους επαγγελματίες έχουν επικουρικό ταμείο.

Για μια τριετία αυξάνονται οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση και οι εισφορές για όσους είχαν χαμηλότερα ασφάλιστρα (επιστήμονες, αγρότες κ.ά.).

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών καθορίζεται στα 5.860 ευρ.

Η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρει: Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος. Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (περίπου 469 ευρώ που βγάζει εισφορές 126 ευρώ τον μήνα). Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52 (αφορά τα 5.860 ευρώ που αντιστοιχούν σε εισφορές 1.582 ευρώ τον μήνα). Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Η επιβάρυνση σε εισφορές και φόρους για τους αυτοαπασχολούμενους διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Ασφαλιστικές εισφορές: 26,95% επί του καθαρού αποτελέσματος
  2. Φόρος εισοδήματος: 26% επί του καθαρού αποτελέσματος (για κέρδη έως 50.000 ευρώ ή 33% για κέρδη από 50.000 ευρώ και πάνω
  3. Τέλος επιτηδεύματος: 650-1000 ευρώ ανεξαρτήτως εισοδήματος
  4. Εισφορά αλληλεγγύης: 0,7-6% για καθαρό έσοδα άνω των 12.000 ευρώ.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here