Νέο σαφάρι της εφορίας με χιλιάδες ελέγχους και περιουσιολόγιο το 2017

Ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το 2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το μητρώο τήρησης τραπεζικών λογαριασμών θα επεκταθεί σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα μέχρι 31 Μαρτίου 2017 ενώ το περιουσιολόγιο θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2017.

Έως τον Ιούνιο του 2017 θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο, και θα τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Η εφορία θα ελέγχει αυτόματα όλες τις συναλλαγές (αγορές, πωλήσεις, δάνεια, χρηματιστηριακές συναλλαγές κλπ).

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

*Καθορισμό κλαδικών δεικτών και θέσπιση νέων, εξειδικευμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (πχ. επιχειρήσεων που διενεργούν διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές, παραγραφόμενων υποθέσεων κλπ.), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου.

*Εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων, μέσω ελέγχων τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

*Εντοπισμό ακινήτων Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων.

*Διενέργεια ελέγχων υποθέσεων εμβασμάτων, λιστών, προσώπων μεγάλου πλούτου και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

*Διενέργεια στοχευμένων προληπτικών και λοιπών ελέγχων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων για την αποκάλυψη εστιών φοροδιαφυγής.

*Διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων και ειδικών ερευνών απάτης στο Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

*Δημιουργία μητρώου επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, για την υποβοήθηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σχετικών ερευνών, στο πλαίσιο εντοπισμού κρουσμάτων φοροδιαφυγής.

Ταυτόχρονα περιλαμβάνονται:
*Εκκαθάριση εκκρεμών περιπτώσεων και βεβαίωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας

*Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα

*Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν συνολικά 52.200 έλεγχοι. Αναλυτικά θα έχουμε:

*διενέργεια 400 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ).

*600 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
3.400 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες.

*300 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)

*15.700 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες (μερικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο λόγο σε ΦΠΑ ή σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα)

*1.600 μερικών ελέγχων από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)

*2.000 ελέγχων υποθέσεων Κεφαλαίου (πχ κληρονομιών κλπ)

*25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες (πχ έκδοση αποδείξεων κλπ)

*τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες είσπραξης και διασφάλισης δημοσίων εσόδων (ΥΕΔΔΕ)

*200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και ΦΠΑ

Έλεγχοι κατά του λαθρεμπορίου

*51.180 τελωνειακούς ελέγχους προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτοί αφορούν:

*6.000 εκ των υστέρων ελέγχους παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών

*5.000 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους

*35.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης

*5.000 ελέγχους από τις κινητές ομάδες ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αγαθών

*180 ελέγχους από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη των τελωνείων

Από: Market Fair

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here