Νέα σφαγή σε κατώτατο μισθό, εργασιακά δικαιώματα ζητούν οι θεσμοί, σύμφωνα με τον Ελ. Τύπο

Οι περικοπές μισθών και δικαιωμάτων δεν έχουν τέλος. Ενόψει της αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου γα τα εργασιακά, οι θεσμοί(ΕΕ, ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ), σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, νέα μείωση του κατώτατου μισθού, που θεωρείται υψηλός σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας και την ανταγωνιστικότητά της αλλά και σφαγή σε εργασιακά δικαιώματα, με περαιτέρω διευκόλυνση των ομαδικών απολύσεων, περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας και επα αφορά του εργοδοτικού λοκ άουτ.

Βέβαια η  κυβέρνηση παραμένει ψύχραιμη και δηλώνει ότι δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση άλλα ζητήματα πέραν των ομαδικών απολύσεων και των αλλαγών στην εργατική νομοθεσία.

Σύμφωνα με όσα έχουν υποστηρίξει μέχρι τώρα οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δεν μπαίνει θέμα κατάργησης του 13οθ και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, ενώ όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα πράγματα θα εξελιχθούν ευνοικά για τις ελληνικές θέσεις καθώς η ειδική ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για τα εργασιακά, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, υιοθετεί πλήρως το ευρωπαικό κεκτημένο και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων., με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση θεωρεί επίσης ότι θα πετύχει να επιβάλει το μεγαλύτερο μέρος των απόψεων της, απομονώνοντας τις ακραίες θέσεις του ΔΝΤ. Ομως το κοινό έγγραφο των 4 θεσμών δεν αφήνει και πολλά περιθώρια κινήσεων αφού το κουαρτέτο εμφανίζεται ενιαίο στα ζητήματα εργασιακών αλλαγών που θέτει.

Τι ζητούν οι θεσμοί σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτει ο Ελ. Τύπος;

Το έγγραφο 21 σελίδων, που παραδόθηκε στην κυβέρνηση μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης αναφέρει η εφημερίδα, θεωρεί ότι ο σημερινός κατώτατος μισθός είναι υψηλός, ενώ στο “απόσπασμα” αναμένεται να στηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αλλά και το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία, την ίδια ώρα που για τις επιχειρήσεις ζητούνται τα δικαιώματα των ομαδικών απολύσεων αλλά και της ανταπεργίας (λοκ άουτ).

Η κήρυξη απεργίας

Για την κήρυξη απεργίας, θα πρέπει η απόφαση να ληφθεί  από την πλειοψηφία των εργαζομένων του εκάστοτε χώρου (και όχι του συνδικαλιστικού φορέα που ως τώρα ίσχυε). Ακόμα οι δανειστές ζητούν μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε οι εργαζόμενοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων που κατά κανόνα βγάζουν τις απεργίες “παράνομες και καταχρηστικές”.

Οι αλλαγές σε μισθούς

Κατώτατος μισθός ως ποσό αναφοράς!

Εκτιμάται ότι παραμένει υψηλότερος σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρά τη μείωση που ισχύει από το 2012 και το πάγωμα της προϋπηρεσίας στα 9-10 χρόνια. Η δομή του μισθού παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη, λόγω της πρόσθετης αποζημίωσης (τριετίες) για διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας. Παρόμοια δομή κατώτατου μισθού δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Οι αλλαγές που έγιναν θα συνεχιστούν και από το 2017 ο κατώτατος μισθός (586 ευρώ) θα είναι ένα ποσό αναφοράς (single rate), χωρίς επιδόματα και τριετίες.

Καθορισμός του μισθού

Οι δανειστές,  ζητούν να αποφασίζεται μονομερώς από το κράτος και όχι ως προίον συλλογικών διαπραγματεύσεων, επικαλούμενοι την πρακτική άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Για τον καθορισμό του ύψους του κατώτατου μισθού, θα λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αντοχές της οικονομίας (επίπεδα ύφεσης ή ανάπτυξης), το ποσοστό ανεργίας, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η ανάγκη αύξησης των θέσεων εργασίας. Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων δεν θα είναι δεσμευτικός για τον κατώτατο μισθό, παρά μόνο συμβουλευτικός.

Ευελιξία αμοιβών (wage flexibility) και συλλογικές συμβάσεις μόνο σε επίπεδο επιχείρησης.

Το μέτρο θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καθορίζουν διαφορετικά και χαμηλότερα επίπεδα αμοιβών για να αντέξουν στην κρίση. Η ευελιξία των μισθών με συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης και μόνο όπως προτείνουν οι δανειστές θα φανερώσει την αδήλωτη εργασία και θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή των αδήλωτων εισοδημάτων.

Ομαδικές απολύσεις

Αύξηση του ορίου απολύσεων ως 10%, όπως ορίζει η κοινοτική οδηγία, και κατάργηση των περιορισμών στις ομαδικές απολύσεις: Στο κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι “δυο περιοχές μπορεί να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης: α) το κατώφλι για τον ορισμό των συλλογικών απολύσεων και β) την απαίτηση για διοικητική έγκριση των ομαδικών απολύσεων.

Το πρώτο αναφέρεται στο όριο των νόμιμων απολύσεων και τονίζεται ότι “θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με την ισχύουσα οδηγία της ΕΕ, δηλαδή οι νόμιμες απολύσεις που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων κάθε μήνα να αυξηθούν από το 5% στο 10% του αριθμού των εργαζομένων. Ταυτόχρονα δε, με την αλλαγή αυτή το 10% θα εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 ως 300 άτομα (και 30 τουλάχιστον άτομα σε επιχειρήσεις με 300 εργαζόμενους και άνω), ενώ σήμερα το 5% εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 150 άτομα και άνω. .

Ξήλωμα του συνδικαλιστικού νόμου με κατάργηση συνδικαλιστικών αδειών και άρση της ασυλίας στις απολύσεις.

Οι δανειστές ζητούν τη ριζική αναμόρφωση του νόμου με κατάργηση της ασυλίας απολύσεων για συνδικαλιστικά στελέχη και  ορισμό συγκεκριμένου αριθμού των εργαζομένων μιας επιχείρησης  που απαιτούνται για την επικύρωση των αποφάσεων για απεργίες, αλλά και τη συμμόρφωση των οργανώσεων με δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τη νομιμότητα των απεργιών.

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε αποφάσεις σωματείων, υποστηρίζουν την ανάγκη οι αποφάσεις να λαμβάνονται με πλειοψηφία των εργαζομένων και όχι με τα ποσοστά της απαρτίας που ορίζονται για τις συνελεύσεις.

Επαναφορά του δικαιώματος ανταπεργίας στους εργοδότες με δύο μορφές

Το “αμυντικό λοκ άουτ”, που θα δίνει το δικαίωμα σε μια επιχείρηση να προστατεύει χώρους και υλικοτεχνική υποδομή κλείνοντας συγκεκριμένα τμήματα, και το “επιθετικό λοκ άουτ” σε καταχρηστικές απεργίες με πλήρη αναστολή όλων των δραστηριοτήτων για μείωση ζημιών. Στο κείμενο, αναφέρεται μάλιστα το παράδοξο ότι η “ανταπεργία” ψηφίστηκε στην Ελλάδα όταν δεν υπήρχε σε άλλες χώρες και καταργήθηκε όταν την εφάρμοζαν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here