Μάθημα πρώτον: Οι καθηγητές μας γερνάνε…

Η απουσία μόνιμων διορισμών την τελευταία πενταετία εξαιτίας των μνημονίων , έχει σαν αποτέλεσμα  να αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών μας . Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σήμερα, έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 48,8 έτη ενώ το συνολικό νούμερο μαζί με τους αναπληρωτές είναι 48 έτη.

Ανάλογα στοιχεία για την ελληνική δημόσια εκπαίδευση ,έχουν καταγραφεί και στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ.  

Οι καθηγητές γυμνασίων και λυκείων έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 48,8 χρόνια. Οι μαθηματικοί έχουν μέσο όρο τα 52 χρόνια. Ακολουθούν οι φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και γεωλόγοι με μέσο όρο ηλικίας τα 51,2 χρόνια και μετά οι φιλόλογοι με μέσο όρο ηλικίας τα 47,7 έτη.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει ήδη την καταγραφή δασκάλων και  καθηγητών προκειμένου να σχηματίσει μια αντικειμενική  εικόνα για το εκπαιδευτικο δυναμικό της χώρας. Σήμερα:

• Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις συνολικά 135.766 δάσκαλοι και καθηγητές. Από αυτούς οι 66.179 υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι υπόλοιποι 68.123 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα υπηρετούν και 20.234 αναπληρωτές, εκ των οποίων οι 13.512 σε νηπιαγωγεία και δημοτικά και οι υπόλοιποι 6.488 σε γυμνάσια και λύκεια.

• Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στους μόνιμους εκπαιδευτικούς ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 45,6 έτη (και στους αναπληρωτές τα 43,4 έτη). Στη δευτεροβάθμια η ηλικία αυξάνεται και ο μέσος όρος φτάνει τα 48,8 έτη (και τα 48 έτη στους αναπληρωτές).

• Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μοιάζει κάπως ισορροπημένο ηλικιακά καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός δασκάλων και νηπιαγωγών σε ηλικίες που κινούνται μεταξύ 25-35 ετών.

• Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Εδώ, η μέση  ηλικιακή τιμή των μονίμων εκπαιδευτικών είναι τα 48,8 έτη. Την πρωτιά μάλιστα κατέχουν οι μαθηματικοί με μέσο όρο ηλικίας τα 52 χρόνια και ακολουθούν οι φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και γεωλόγοι με μέσο όρο ηλικίας τα 51,2 χρόνια. Λίγο πιο κάτω, βρίσκονται οι  φιλόλογοι με μέσο όρο ηλικίας τα 47,7 έτη.

Στοιχεία ΟΟΣΑ
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ -«Education at glance 2015»- η οποία περιγράφει την ελληνική εκπαίδευση ως μια από τις πιο γερασμένες, με δεδομένο ότι συγκαταλέγεται στις χώρες με τους μεγαλύτερους σε ηλικία καθηγητές στα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Στην έκθεση αυτή που δημοσιοποιήθηκε πριν από δυο μήνες αναφέρεται ότι το 40% των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας είναι «γερασμένοι», ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο του 30% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here