«Κόπηκε» το νομοσχέδιο των μεταπτυχιακών από τους πρυτάνεις

Σοβαρές ενστάσεις στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα μεταπτυχιακά διατυπώνουν οι πρυτάνεις και ζητούν την απόσυρση και επανεξέτασή του.

Το «σημείο αιχμής» για τους πρυτάνεις είναι η οριζόντια διαμόρφωση των διδάκτρων. Αυτό το μέτρο, όπως εξηγούν, θα οδηγήσει στην απώλεια  νέων πτυχιούχων υψηλών ακαδημαικών προσόντων και θα αυξήσει τις ροές φοιτητών στο εξωτερικό.

 

Οι πρυτάνεις τονίζουν την ανάγκη να προσδιορισθούν άμεσα τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον έλεγχο ποιότητας και την εξωτερική αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών μέσω της ΑΔΙΠ.

«Τα δίδακτρα δεν μπορεί να καθορίζονται οριζόντια και ατεκμηρίωτα, αναφέρουν αλλά μετά τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κέντρων κόστους, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, υπηρετώντας ταυτόχρονα τους ακαδημαϊκούς και στρατηγικούς στόχους κάθε Πανεπιστημίου».

Σύμφωνα με τους πρυτάνεις το νομοσχέδιο:

Α. Περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, ρυθμίζοντας θέματα που θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού και των θεσμικών Οργάνων των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη διεθνή πρακτική.

Β. Δεν λαμβάνει υπόψη του το υπάρχον τοπίο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, το οποίο έχει προκύψει με βάση την επιστημονική ιδιαιτερότητα και την ακαδημαϊκή ιστορία κάθε Ιδρύματος και περιλαμβάνει πολλά αξιόλογα και διεθνώς αναγνωρισμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

Γ. Δεν προβλέπει ακαδημαϊκά κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης των ΠΜΣ .
Δ. Αναμένεται να προκαλέσει την αδυναμία λειτουργίας αξιόλογων ΠΜΣ, αυξάνοντας τις ροές φοιτητών και νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, συρρικνώνοντας τον δημόσιο εκπαιδευτικό χώρο.

Ε. Δημιουργεί μεγάλες δυσλειτουργίες στα περισσότερα Πανεπιστήμια αφού δεν προβλέπει την αναπλήρωση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία των ΠΜΣ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Η Σύνοδος  υποστηρίζει ότι:

ΘΕΩΡΕΙ ότι τα δίδακτρα δεν μπορεί να καθορίζονται οριζόντια και ατεκμηρίωτα, αλλά μετά τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κέντρων κόστους, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, υπηρετώντας ταυτόχρονα τους ακαδημαϊκούς και στρατηγικούς στόχους κάθε Πανεπιστημίου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η Πολιτεία και τα Ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών στα ΠΜΣ.

ΘΕΩΡΕΙ ότι ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ΠΜΣ πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here