Κρίση και έλλειψη μέριμνας οδήγησαν 223.000 νέους εκτός Ελλάδας

Απο MARKET FAIR

Οχι μόνον η ανεργία και η δυσμενής οικονομική συγκυρία, αλλά και η έλλειψη μέριμνας από την πολιτεία για την παροχή ευκαιριών αριστείας και εξέλιξης διόγκωσαν τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της εκροής ανθρώπινου κεφαλαίου.

Αυτό αναφέρεται σε μελέτη της κυρίας Σοφίας Λαζαρέτου του τμήματος μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας (τεύχος 43).

Σύμφωνα με τη μελέτη από το 2008 μέχρι το 2013 σχεδόν 223.000 νέοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, ηλικίας 25-39 ετών, εξήλθαν μόνιμα από τη χώρα με κατεύθυνση τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή και καλύτερες προοπτικές κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Τα αποτελέσματα όλων των ερευνών συμφωνούν ότι το σύγχρονο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα αφορά νέους, άγαμους και με υψηλή μόρφωση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τέσσερα είναι τα βασικά συµπεράσµατα: .
– Πρώτον, το φαινόµενο του “brain drain” ως σύµπτωµα της πρόσφατης κρίσης έχει αναπτύξει µια δυναµική όσον αφορά το µέγεθος, την ένταση και τη διάρκειά του. ∆εύτερον, µε βάση την έως σήµερα πληροφόρηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου, η εξερχόµενη ροή αφορά εκείνο το τµήµα του εγχώριου εργατικού δυναµικού που διακρίνεται από νεότητα και υγεία, υψηλή µόρφωση
και εξειδίκευση, µεγάλη κινητικότητα και απασχολησιµότητα.

Τρίτον, αν και η βαθιά και παρατεταµένη υφεσιακή διαταραχή αποτέλεσε την αφορµή για την εκδήλωσή του, τα βαθύτερα αίτιά του θα πρέπει να αναζητηθούν
όχι µόνο στην πρόσφατη αρνητική µακροοικονοµική συγκυρία, αλλά και στις χρονίζουσες αδυναµίες του εγχώριου παραγωγικού υποδείγµατος.

Τέταρτον, στην εξήγηση του φαινοµένου δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί ούτε η υστέρηση του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήµατος στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ανθρώπινου κεφαλαίου ούτε και η αδυναµία της εγχώριας οικονοµίας να διατηρήσει και να προσελκύσει ταλαντούχους ανθρώπους.

Η φυγή εγχώριου ανθρώπινου δυναµικού καλό είναι να οδηγήσει σε γόνιµο προβληµατισµό. Αφετηρία της προσπάθειας για καλύτερη παιδεία και καλύτερης ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και για την παροχή περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης θα πρέπει να είναι η συνεννόηση και η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων: της κυβέρνησης, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και του παραγωγικού τοµέα.

Συνέχεια στο MARKET FAIR

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here