Ερχονται αυτόματες κατασχέσεις εξπρές για οφειλέτες του Δημοσίου

Aυτόματες διαδικασίες επιβολής κατασχέσεις σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου προωθεί το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να περιορίσει στο ελάχιστο το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της βεβαίωσης και της είσπραξης των οφειλών προς τις εφορίες και τα τελωνεία.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προγραμματίζει να εγκαταστήσει και να θέσει σε παραγωγική λειτουργία από το 2017 ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία για την οικογενειακή, εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών του Δημοσίου, θα τροφοδοτεί τη Φορολογική Διοίκηση με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το σχηματισμό πλήρους εικόνας σχετικά με το πραγματικό οικονομικό προφίλ των οφειλετών και θα δρομολογεί άμεσα τις διαδικασίες αποστολής κατασχετηρίων και επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία τους.

Αμεση αποστολή

Αμέσως μόλις μια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσμη, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μη χάνει καθόλου χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών. Διαδικασίες-εξπρές θα δρομολογούνται και για πολύ μεγάλα χρέη για τα οποία απαιτούνται κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Το νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με συστήματα τρίτων φορέων, όπως το Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο, το Εθνικό Κτηματολόγιο, οι Δικαστικές Αρχές, το ΓΕΜΗ, οι τράπεζες κ.λπ.
Ηδη το έργο της ανάπτυξης του νέου αυτού συστήματος που προβλέπεται να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και έχει δρομολογηθεί για άμεση υλοποίηση εντός του 2017.

Η προκήρυξη

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο της προκήρυξης του έργου:

1 «Σήμερα, ως προς τον κύκλο ζωής μιας οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή όχι), υποστηρίζονται από υφιστάμενα συστήματα της ΓΓΔΕ (Taxis, ΤAXISnet, ICIS, ELENXIS) μεμονωμένες λειτουργίες. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση τις ανάγκες και τους χρήστες των αναφερόμενων συστημάτων και όχι με επίκεντρο την οφειλή και την επιχειρησιακή ροή που αυτή συνεπάγεται και δεν οδηγούν σε αυτοματοποιημένες και μαζικοποιημένες διαδικασίες είσπραξης. Επιπλέον, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των οφειλών είναι πλέον μεγαλύτερη η ανάγκη εμπλουτισμού της πληροφορίας που τις συνοδεύει, καθώς και η επέκταση της πληροφόρησης από πηγές εκτός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης. Τέλος, σημαντική θεωρείται η παροχή της δυνατότητας πλήρους σύγχρονης ενημέρωσης των φορολογούμενων πολιτών και επιχειρήσεων στις πληροφορίες οφειλών και επιστροφών».

2 «Με βάση τα παραπάνω, το εν λόγω σύστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύστημα στο οποίο:
* Επίκεντρο θα είναι οι οφειλές και η παρακολούθηση – διαχείριση αυτών με βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές.

* Ολες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα μιας οφειλής και των ενεργειών που έχουν γίνει από τη γένεσή της μέχρι και την εξόφληση ή διαγραφή της.

* Οι φορολογούμενοι πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν πλήρη ενημέρωση στις πληροφορίες των ενεργών οφειλών τους, σε ιστορικές πληροφορίες οφειλών και πληρωμών, καθώς και σε πληροφορίες επιστροφών, συμψηφισμών και ρυθμίσεων».

3 «Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω το σύστημα:

* Θα διαλειτουργεί με τα υφιστάμενα συστήματα της ΓΓΔΕ προκειμένου να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, την ιστορικότητα και την κατάσταση μιας οφειλής.
* Θα ολοκληρώνει διαδικασίες και πληροφορίες που σήμερα είναι ατελείς στα υφιστάμενα συστήματα.

* Θα διαλειτουργεί με συστήματα τρίτων φορέων (ενδεικτικά αναφέρεται το Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο, το Εθνικό Κτηματολόγιο, οι δικαστικές αρχές, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι συμβολαιογράφοι, το Ελληνικό Χρηματιστήριο και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) εκτός της ΓΓΔΕ, των οποίων οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη γνώση της συμπεριφοράς του οφειλέτη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη λήψη δράσεων μέτρων από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.

* Θα αυτοματοποιεί και μαζικοποιεί ενέργειες και μέτρα (με βάση παραμετροποιημένα κριτήρια), τα οποία θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στη βάση της επιχειρησιακής ροής διαχείρισης είσπραξης.

* Θα διευρύνει την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν στην είσπραξη, τόσο στις υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης όσο και στους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.

* Ως προς τις υπολογιστικές υποδομές, το σύστημα θα χρησιμοποιεί αυτές που παρέχονται από τη ΓΓΠΣ στη ΓΓΔΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών που προβλέπει ο ν. 4389/2016».

4 Ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η 15η/06/2017.

Πηγή:Ελεύθερος Τύπος

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here