Ενωση Ανωτάτων Δικαστών: Δικαίωμά μας να ιδρύσουμε νέα Ενωση

Το δικαίωμα τους να ιδρύσουν νέα δικαστική Ενωση , υπερασπίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της νοεσύστατης Ενωσης Ανωτέρων και Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών με ανανοινωσή τους.

Οπως αναφέρει είναι αδιανόητο να προβάλλεται αντισυνταγματικότητα του νόμιμου κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Λόγω του συνεχιζόμενου αδικαιολόγητα, κατά την άποψή μας, θορύβου, για την ίδρυση της νέας Δικαστικής Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

        Με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να συνεταιρίζεται και να ιδρύει σωματεία μη κερδοσκοπικά, το δικαίωμα δε αυτό αποτελεί ειδικότερη μορφή της ελευθερίας της ομαδικής πνευματικής κίνησης και δράσης, καθώς και βάση της ελευθερίας της επαγγελματικής οργάνωσης. Απόρροια του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι είναι αφενός μεν η αρχή της πολλαπλότητας των (μη κερδοσκοπικών)  σωματείων, δηλαδή η δυνατότητα της συμμετοχής παράλληλα σε περισσότερα σωματεία, αφετέρου δε ότι η ίδρυση και η λειτουργία του σωματείου υπόκειται μόνο σε δικαστικό έλεγχο νομιμότητας και όχι σε οποιονδήποτε έλεγχο σκοπιμότητας, με την έννοια ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να ελέγξει αν το σωματείο είναι ή όχι κοινωνικά ωφέλιμο, αν πράγματι προάγει τα συμφέροντα των μελών του ή ακόμη αν ανταγωνίζεται ή όχι άλλο παρεμφερές-προϋπάρχον σωματείο. Η αρχή της πολλαπλότητας εκφράζεται με την ελεύθερη σύσταση και παράλληλη λειτουργία περισσότερων σωματείων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, για το ίδιο επάγγελμα ή τον ίδιο κλάδο,  ή στον ίδιο τόπο, κατά το  μέτρο που κρίνεται σκόπιμο από τους ενδιαφερόμενους για την εξυπηρέτηση των υλικών και ηθικών συμφερόντων τους, μέσα στα πλαίσια των νόμων, οι οποίοι, με την επιφύλαξη της παραπάνω συνταγματικής επιταγής, δύνανται  να καθορίζουν  τους όρους και τις  προϋποθέσεις ίδρυσης  και συνύπαρξης σωματείων που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

        Επομένως, το Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναγνώρισε το νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας, για την ίδρυση σωματείου-δικαστικής Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων. Ως εκ τούτου είναι αδιανόητο να προβάλλεται αντισυνταγματικότητα του νόμιμου κατοχυρωμένου δικαιώματός μας. Όπως ήδη αναφέραμε, στην από 25-11-2016 ανακοίνωσή μας, αιτία της ίδρυσής μας, πέραν των άλλων, ήταν η παντελής έλλειψη εκπροσώπησης των Ανωτάτων Δικαστών στο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, παρότι υπάρχει εκλεγμένος Πρόεδρος Εφετών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

        Επαναλαμβάνουμε ότι διακατεχόμαστε από πνεύμα συνεργασίας και ενότητας και ότι θα προχωρήσουμε, ενώνοντας τις προσπάθειές μας με τις λοιπές Δικαστικές Ενώσεις, για την προώθηση, τόσο των γενικότερων αιτημάτων του κλάδου όσο και των ειδικότερων αιτημάτων των μελών της Ένωσής μας».

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here