ΕΛΣΤΑΤ: 302 δις το ελληνικό χρέος στο τρίτο τρίμηνο του 2015

Στο τέλος του γ΄ τριμήνου πέρυσι, η ονομαστική αξία του δημοσίου χρέους ήταν 301,908 δισ. ευρώ από 300 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και 315,459 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Το α’ τρίμηνο 2015 το χρέος βρισκόταν στα 301,516 δισ. ευρώ.

Το ύψος των δανείων της χώρας ανήλθε στο γ’ τρίμηνο στα 238,15 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 229,34 δισ. το δεύτερο τρίμηνο. Η αξία των χρεογράφων διαμορφώθηκε στα 62,789 δισ. ευρώ.

Η μείωση του χρέους το α΄ τρίμηνο του 2015, οφείλεται κυρίως στην επιστροφή 10,9 δισ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε πληρωμή 2,8 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για το γ’ τρίμηνο 2015. Σημειώνεται ότι οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μεγέρθη που συνιστούν τα έσοδα (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κλπ) και τις δαπάνες (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, ενδιάμση ανάλωση, κοινωνικές παροχές, πληρωμές τόκων, κλπ) της Γενικής Κυβέρνησης.

Στα 19,98 δισ. ευρώ τα έσοδα

Από τα ίδια τριμηνιαία στοιχεία για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το γ’ τρίμηνο που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει μείωση εσόδων 994 εκατ. ευρώ σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2014, καθώς και μείωση των δαπανών. Αντίθετα αύξηση σε ετήσια βάση εμφανίζουν οι κοινωνικές εισφορές, αλλά και οι κοινωνικές παροχές.

Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 19,983 δισ. ευρώ έναντι 19,542 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο και 20,977 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2014.

Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν το γ΄ τρίμηνο 2015 σε 4,378 δισ. ευρώ (21,9% των συνολικών εσόδων) από 4,417 δισ. ευρώ (21,1% των συνολικών εσόδων) το γ΄ τρίμηνο 2014.

Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στο γ’ τρίμηνο 2015 στα 20,579 δισ. ευρώ, έναντι 21.305 το δ’ τρίμηνο και 21,457 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2014.

Στα 5,294 δισ. ευρώ ανήλθαν το γ΄ τρίμηνο πέρυσι οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας (25,7% των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης) και παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (5,250 δισ. ευρώ ή 24,5% των συνολικών δαπανών).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν σε 9,743 δισ. ευρώ (47,3% των συνολικών δαπανών) από 9,662 δισ. ευρώ (45% των συνολικών δαπανών) το γ΄ τρίμηνο 2014.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here