Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Στοά του Βιβλίου

Ξεκινάει στις 12 Μαϊου, ο 26ος Κύκλος Μαθημάτων (Μάιος – Ιούνιος 2015) του «Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Στοάς του Βιβλίου». Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα διδάξουν επίλεκτα μέλη της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας, σε θέματα που αφορούν στην κοσμολογία, την τέχνη του λόγου, τη νεοελληνική ιστορία, στο έργο του Μπρεχτ, στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων:

5 Μαθήματα Κοσμολογίας
Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)
Δημήτρης Νανόπουλος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 17.00-18.30

5 Μαθήματα Λογοτεχνίας
Η τέχνη του λόγου
Δημήτρης Δημηρούλης
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 19.30-21.00

5 Μαθήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940: η εθνική εμπειρία και οι παγκόσμιες συγκρούσεις
Ευάνθης Χατζηβασιλείου (συντονιστής),
Νίκος Μαραντζίδης, Δέσποινα-Γεωργία Κωνσταντινάκου, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 19.30-21.00

5 Μαθήματα για τον Μπρεχτ
Κώστας Γεωργουσόπουλος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30

5 Μαθήματα για τη Λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους
Από τον διδακτισμό του μύθου στη μεταμοντέρνα αφήγηση
Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 17.00-18.30

Σύμφωνα με σημείωμα του προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Καθηγητή Κ. Μπαμπινιώτη» Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για να αποτελέσει μια παρέμβαση παιδείας στην πνευματική ζωή των Αθηνών. Στηρίχθηκε στην ιδέα και στον πολιτισμό τού Βιβλίου και κατόρθωσε, τα 18 χρόνια που λειτουργεί ήδη, να καταστεί σημείο αναφοράς για ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο και παράλληλα να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τις φιλόξενες αίθουσες Λόγου και Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου, παρακολουθώντας κάποιες από το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται καθημερινώς όλο τον χρόνο στη Στοά τού Βιβλίου.

Παλαιό όραμα τής Στοάς τού Βιβλίου και μέσα στους στόχους των ιδρυτών της ήταν εξαρχής να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης– να διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων. Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους ενδιαφερομένους έγκυρες κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο αντικείμενο. Η όλη σειρά μαθημάτων έχει το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τής παιδείας, την ελεύθερη επιλογή καιπαρακολούθηση μαθημάτων με μόνο κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και το όλο μορφωτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται κυριολεκτικά ως«Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου» και αποτελεί πλέον έναν επιτυχημένο θεσμό, ίσως το πιο επιτυχημένο κοινωνικό παράδειγμα τής διά βίου μάθησης, που ολοκληρώνει ήδη τον όγδοο χρόνο λειτουργίας του. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική απήχηση που έχουν τα μαθήματα αυτά στο ευρύτερο κοινό, η οποία οφείλεται προφανώς στο επίπεδο διδασκαλίας, στην εγκυρότητα των επιλεγμένων ομιλητών (πανεπιστημιακών κατά το πλείστον), στην επιλογή των διδακτικών αντικειμένων που προσφέρονται, καθώς και στην όλη οργάνωση και λειτουργία τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου.
Στους 25 κύκλους μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και σε 155 συνολικά θεματικές ενότητες έχουν διδάξει μαθήματα τής ειδικότητάς τους 266  πανεπιστημιακοί δάσκαλοι,ειδικοί ερευνητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.
Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Στον 26ο Κύκλο Μαθημάτων (Μάιος – Ιούνιος 2015) θα διδάξουν επίλεκτα μέλη της ελληνικής και διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα τής ειδικότητάς τους που αναφέρονται στηνκοσμολογία, την τέχνη τού λόγου, τη νεοελληνική ιστορία, στο έργο τού Μπρεχτ, στην παιδική κι εφηβική λογοτεχνία.Ευελπιστούμε ότι τα μορφωτικά αυτά μαθήματα τής Στοάς τού Βιβλίου πληρούν ανάγκες, τις οποίες δεν έχουν μπορέσει να καλύψουν μέχρι σήμερα διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων Ιδρύματα, μολονότι είναι προφανής η ανάγκη και πιεστική η ζήτηση για μια τέτοια μορφωτική προσφορά.  Ό,τι προέχει και ελπίζουμε ότι επιτυγχάνεται από αυτό το πρόγραμμα τής Στοάς τού Βιβλίου είναι η ποιότητα στη μορφωτική στάθμη των μαθημάτων και η ελευθερία στην πρόσβαση σε αυτά.»

Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Πληροφορίες

26ος Κύκλος Μαθημάτων
Διάρκεια: 12 Μαΐου έως  11 Ιουνίου

Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο
Κόστος συμμετοχής: κάθε σειρά πέντε μαθημάτων: 70€ & κάθε σειρά δέκα μαθημάτων: 100€
(Oι φοιτητές και οι άνεργοι δικαιούνται έκπτωση 30%. Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δεύτερη
σειρά μαθημάτων παρέχεται έκπτωση 15%. Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και πέραν τής δεύτερης σειράς  παρέχεται έκπτωση 20% ανά σειρά)

Για δηλώσεις συμμετοχής είναι οι εξής τρόποι:
-Δηλώστε ηλεκτρονικά συμμετοχή στον 26ο κύκλο του Ελευθέρου Πανεπιστημίου συμπληρώνοντας τα πεδία της φόρμας. Θα λάβετε άμεσα απάντηση με αναλυτικές οδηγίες για την κατοχύρωση της συμμετοχής σας.

-Αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας το αρχείο που θα βρείτε στη διεύθυνση  http://www.stoabibliou.gr/ep/dilosi.php και αφού το εκτυπώσετε και συμπληρώσετε τα πεδία, στείλτε το με Φάξ στον αριθμό 2103310090

Μπορείτε να καταθέσετε τη δήλωση ενδιαφέροντος που θα βρείτε στο φυλλάδιο, στα γραφεία της Στοάς του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5, 1ος όροφος) καθημερινά και ώρες 9:30 – 16:00

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here