Εκθεση ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ: Είμαστε μπροστά σε μία πανεθνική εκπαιδευτική τραγωδία

Της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ

Δραματική είναι η εικόνα της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πολιτική των μνημονίων , η ασφυκτική πολιτική της λιτότητας που ακολουθείται από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει επιδεινώσει δραματικά την ήδη κακή εικόνα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος .

Υποχρηματοδότηση, εκτίναξη  της ανεργίας ανάμεσα στους πτυχιούχους, χαμηλές επιδόσεις των μαθητών μας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, μας καθιστούν ουραγούς  στην εκπαιδευτική πρωτοπορία και καινοτομία.

Με δυό λόγια:  Εκπαίδευση χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, πόρους και όραμα , όπως είναι η ελληνική, είναι εκπαίδευση που δεν λειτουργεί.

Τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνονται  στην Ετήσια Εκθεση  του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ ( επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι  ο Νίκος Παίζης ) στην οποία καταγράφεται η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014.  Η Εκθεση  που παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη, μελετά σε βάθος και καταγράφει όλα τα μεγέθη στις δύο αυτές βαθμίδες της εκπαίδευσης , τα συγκρίνει  με τα διαθέσιμα οικονομικά και μη μεγέθη καθώς και  με το ευρωπαικό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς.

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι ερευνητές είναι σαφώς απογοτευτικά: «Βρισκόμαστε προ των πυλών  μιας πανεθνικής εκπαιδευτικής τραγωδίας,  χωρίς ιστορικό προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες. Η όξυνση των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών  ανισοτήτων σε συνδυασμό με την πολιτική της λιτότητας  που επιφέρει συρρίκνωση  της επένδυσης στην παιδεία θα δημιουργήσουν στρατό χιλιάδων νέων χωρίς επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα σπρώξουν  τμήμα της νέας γενιάς  στο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο  με χαμηλές  δυνατότητες ανταγωνισμού».

Τα χαρακτηριστικά  της διαλυτικής επίδρασης που έφερε η λιτότητα στο χώρο της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης , όπως προκύπτει από τη σύγκριση του δικού μας εκπαιδευτικού  συστήματος,  με αυτά των χωρών της ΕΕ, είναι τα εξής:

  1. Υποχρηματοδότηση: Ευθύνεται για  σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις  σε κτίρια και υποδομές, σε εκπαιδευτικούς πόρους, σε ποσοστά  σχολικής διαρροής.
  2. Εξαρση σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες:  Εφαρμογή του νοεφιλελεύθερου προγράμματος στο χώρο της εκπαίδευσης, έχει προκαλέσει όξυνση εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
  3. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ανεργία των νέων ανθρώπων με πτυχίο από την αγορά εργασίας.
  4. Χαμηλές επιδόσεις  της χώρας στα παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων  καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις  στην επίδοση σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι τα Μαθηματικά, η Γλώσσα, οι Φυσικές Επιστήμες.
  5. Ουραγοί  στην εκπαιδευτική πρωτοπορία και καινοτομία: Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κανέναν από τους 7 στόχους που θέτει η Ε.Ε με τους οποίους δηλώνεται πρόοδος στον εκσυγχρονισμό  των εκπαιδευτικών συστημάτων. Χώρες με αντίστοιχα με τα δικά μας προβλήματα, οπως  η Σλοβακία, η Πορτογαλία, η Εσθονία έχουν σαφώς καλυτερη εικόνα. Αυτό σημαίνει  πως δεν φταίει μόνο η υποχρηματοδότηση  αλλά και η συνολική ποιότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος .

Ανάμεσα στα πάρα πολλά και άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία που αναδεικνύει η Ετήσια Εκθεση  του ΚΑΝΕΠ ( Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ) είναι ότι η δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση , το 2013 δεν αντιστοιχούσε στο 4,5% του ΑΕΠ ( στοιχεία της Eurostat)  αλλά στο 3,20% του ΑΕΠ.

*Ακόμη, ότι η Ελλάδα σημειώνει το υψηλότερο εύρος  ανισομερούς κατανομής των εκπαιδευτικών πόρων μεταξύ προνομιούχων και μη προνομιούχων σχολείων. Στα μη προνομιούχα ( ορεινά, νησιωτικά , απομακρυσμένα) φοιτά το 25,3%  των μαθητώνν ηλικίας  15 ετών που αντιστοιχεί  σε 1 προς 4 μαθητές.

*Το 2013, η Ελλάδα καταλαμβάνει  την 20η χαμηλότερη θέση μεταξύ των 28 κρατών της ΕΕ   στον υποδείκτη για τη μείωσηω στο ποσοστό των ανέργων και εργασιακά μη ενεργών  νέων ηλικίας 18-24 ετών  που διέρρευσαν από την εκπαίδευση ή την κατάρτιση.

Print Friendly, PDF & Email

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here