Δικηγόροι: Να ανασταλεί ο νόμος για τα «κόκκινα» δάνεια έως 29/2/2016

Παρέμβαση στη κυβέρνηση για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια και το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει εξ αιτίας της κωλυσιεργίας τω Τραπεζών στη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων χρεών στους δανειολήπτες, κάνουν οι δικηγόροι και ζητούν να ανασταλεί έως 29-2-2016 η έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου 4346/2015. 

Στην ανακοίνωση-παρέμβασή της η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αφού επισημαίνει ο νέος νόμος περιορίζει στο ελάχιστο το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς και εισάγει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προς τούτο, αναφέρει ότι για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η αίτηση μεταξύ άλλων πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, όπως αυτές προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών που υποχρεούνται οι τράπεζες να χορηγήσουν στους δανειολήπτες εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον δανειολήπτη.

«Δυστυχώς, όμως», τόνιζεται χαρακτηριστικά,  «τα πιστωτικά ιδρύματα με έωλες προφάσεις κωλυσιεργούν συστηματικά τη χορήγηση των ως άνω απαραίτητων εγγράφων, με αποτέλεσμα χιλιάδες συμπολίτες μας να αδυνατούν, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους και δεν εμπίπτουν στη σφαίρα της ευθύνης τους, να υποβάλουν εμπρόθεσμα Αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη έως και τις 31/12/2015 με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα με πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας τους ή με πώληση των δανείων τους σε ξένα funds».

Επειδή ούτε η ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο επιλύει ουσιαστικά το πρόβλημα, το δικηγορικό σώμα ζητά από τη κυβέρνηση να εγκαταλείψει τους επικοινωνιακούς χειρισμούς και να δώσει άμεση λύση. Αντί της συγκάλυψης διά των εγκυκλίων, οφείλει να παρέμβει άμεσα νομοθετικά αναστέλλοντας έως 29/02/2016 για λόγους ανωτέρας βίας την έναρξη ισχύος του αρθ. 14 Ν. 4346/2015 για όσους έχουν αιτηθεί έως και την 31/12/2015 αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών και αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν οι δανειολήπτες, που επιθυμούν να ασκήσουν την αίτηση υπαγωγής στον ν. Κατσέλη υπό το προηγούμενο ευνοϊκό γι΄ αυτούς καθεστώς και έτσι θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να προστατεύσουν τα σπίτια τους< καταλήγει η ανακοίνωση.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here