Γράμμα νόμου σε πνεύμα προοδευτικό, αναμένουμε την εφαρμογή!

 

 Του ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΟΡΔΙΛΗ

Νόμος υπ’ αριθμόν 4369. Σχετικός με το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, ήτοι την βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων και άλλες διατάξεις.

Αντιγράφουμε δυο παραγράφους, παρακαλώντας τους αναγνώστες της σελίδας να τις αρχειοθετήσουν. Μια υπό-παράγραφο περιεχόμενη στο άρθρο 29 περί κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων που αναφέρεται στις λεγόμενες δομημένες συνεντεύξεις και την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης:

Δομημένη συνέντευξη: Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας« για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.

Επιλεγμένα μέλη σε θέσεις ευθύνης: Εάν ο επιλεγείς σε θέσεις των άρθρων 6 και 8 είναι άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλό, ή άτομο με προβλήματα όρασης, κωφό ή βαρήκοο, καθορίζεται ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, διερμηνείας και εν γένει την κάλυψη του κόστους των αναγκών αναπηρίας σε ότι αφορά τα αυξημένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης, ο τρόπος χορήγησης αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

*Υπάρχουν και κάποιες άλλες αναφορές – συνταξιοδοτικού κυρίως χαρακτήρα – που απηχούν την δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στον συγκεκριμένο πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο, όμως εμείς αρκούμαστε στις δυο που μόλις διαβάσατε. Γιατί; Διότι ειδικά σε ότι αφορά αυτές τις δυο πάρα πολύ σύντομα θα μας δοθεί η δυνατότητα να αξιολογήσουμε στην πράξη αν και κατά πόσο πράγματι “εννοούν αυτό που λένε” ώστε τότε – και μόνο τότε – όπως του πρέπει (χωρίς δεύτερες σκέψεις) πρώτοι από όλους να το χειροκροτήσουμε.

Απολογούμαστε για την επιφυλακτικότητα, αλλά εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι (δημοσιογραφικά κρίνοντας) παίξε-γέλασε…

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here