Αρχισαν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για επίδομα μειονεκτικών περιοχών – Ποιοί και πόσα δικαιούνται

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για το επίδομα 300 έως 600 ευρώ για την ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για το  2016.

Μπορείτε να δειτε αναλυτικα τις περιοχές που το δικαιούνται εδώ

 Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ως “οικογένεια” θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα ( ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας ή και τον ένα γονέα στην περιπτωση μονογονεϊκής οικογένειας

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

• Σε 600 € ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ το χρόνο

• Σε 300 € ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού 3.000 € και 4.700 €

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να  καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

• Αίτηση του δικαιούχου , στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση ( φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα του 2015)

• Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here