Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Κατεβάστε τις φωτογραφίες οροθετικών γυναικών

 

Να κατέβουν οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο με φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών ζητεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, » διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αναρτημένες φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία ταυτότητας οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών σε ορισμένες ιστοσελίδες −στοιχεία στα οποία συγκαταλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα οποία αναδημοσιεύτηκαν από σχετικές αναρτήσεις της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας− αποφάσισε, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να απευθύνει συστάσεις στις ιστοσελίδες αυτές, τονίζοντας ότι πρέπει:

-Να αφαιρέσουν άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις, ενημερώνοντας την Αρχή.

– Να μη δημοσιεύουν στο εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας όταν πλέον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξυπηρετούνταν ο επιδιωκόμενος σκοπός, ιδίως όταν η ανάρτηση έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Αρχή επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η αρχική ανάρτηση και δημοσίευση φωτογραφιών και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται μόνον κατόπιν εισαγγελικής διάταξης (άρθρο 2, στοιχ. β’ του ν. 2472/1997) στην οποία προσδιορίζεται τόσο ο τρόπος δημοσιοποίησης όσο και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή.

Τέλος, η Αρχή καλεί όσους προβαίνουν σε παρόμοιες αναρτήσεις να προσαρμοστούν στις ανωτέρω συστάσεις.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here