Απογραφή για να ελεγχθεί κάπως οι «χαμός» με τις ΜΚΟ

Σε απογραφή των ξένων και ελληνικών Μη Κυβερνητικων Οργανώσεων που δραστηριοποιουνται στο μεταναστευτικό και στην κοινωνική ένταξη προχωρεί το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Στο υπουργείο και, ειδικότερα, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, λειτουργεί πλέον Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, όπως αναφέρεται στην  υπουργική απόφασημε Α.Π.οικ: 39487/16. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών στην ιστοσελίδα https://mko.ypes.gr/ έχει ήδη ξεκινήσει από τις 5 Δεκεμβρίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά µε την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονονται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο assistanceinfo@ypes.gr.

Η επιτυχής εγγραφή, αναφέρει το υπουργείο, απαιτεί τη συµπλήρωση συγκεκριµένων πεδίων, µε πληροφορίες για:

(i) Στοιχεία του φορέα (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, έτος ίδρυσης, αποστολή, νοµική υπόσταση κ.α.),

(ii) Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου,
(iii) Οικονοµικά και Φορολογικά στοιχεία,
(iv) Στοιχεία για το Ανθρώπινο ∆υναµικό (ειδικότητες, εθελοντές, αµειβόµενο προσωπικό κ.α.),
(v) Παρεχόµενες υπηρεσίες, τρέχουσες παρεµβάσεις και απολογισµός έργου αναληφθεισών δράσεων της οργάνωσης, καθώς και την ανάρτηση ορισμένων ηλεκτρονικών αρχείων όπως:
α) Συστατική πράξη, καταστατικό έγγραφο, άλλες ιδρυτικές πράξεις και τυχόν τροποποιήσεις των προαναφερθέντων,
β) Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νοµίµων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή/και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές,
γ) Ετήσιος ισολογισµός /ετήσια οικονοµική χρήση για τις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες/ ετήσιος οικονοµικός απολογισµός, κ.α.
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας για την µη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησης της οργάνωσης και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here