Αννη Ραπίδη: «Προχωρώντας μπροστά στην αποκατάσταση»

 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦΙΑπ Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ) και  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ πραγματοποιείται  26 – 28 Φεβρουαρίου , Ίδρυμα Ευγενίδου & 29 Φεβρουαρίου , Ασκληπιείο Βούλας. Η Τελετή Έναρξης θα λάβει χώρα το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 – 20:30 στο «Αμφιθέατρο» του ιδρύματος Ευγενίδου. 

Μιλάμε με την  Άννη  Ραπίδη,  πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής 14ου Συνεδρίου.

Προχωρώντας μπροστά»;

Το συνέδριο κάνει ακόμη μερικά βήματα εμπρός στο ευρύ πεδίο της Αποκατάστασης με το επιστημονικό του πρόγραμμα να καλύπτει και τις τελευταίες προόδους που έχουν επιτευχθεί στον τομέα. Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται προκειμένου να αναδειχθούν οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα άτομα με αναπηρία. Τίτλος του συνεδρίου: «Προχωρώντας μπροστά», με θεματολογίες όπως «Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ», «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΑπ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» και πολλά άλλα εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την ιατρική ειδικότητα της Αποκατάστασης θα αναπτυχθούν από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές.

-Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας;

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου λαμβάνει χώρα και η ημερίδα Νοσηλευτικής Αποκατάστασης υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).

 -Τα θέματά του;

Η μεγάλη ενασχόληση των ιατρών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με τα άτομα με κακώσεις νωτιαίου μυελού οδήγησε στην δημιουργία τμήματος ειδικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα με το 14ο  Πανελλήνιο Συνέδριο θα γίνει και το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ με διεθνή συμμετοχή. Μέσα από την αντιμετώπιση των ατόμων με κακώσεις νωτιαίου μυελού (παραπληγία, τετραπληγία) αναδεικνύονται τα ελλείμματα και οι δυσκολίες, αλλά και τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες που υπάρχουν στα συστήματα υγείας, στις δομές Αποκατάστασης και τον κοινωνικό ιστό.

-Οι ομιλητές;

Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, θα μοιραστούν την προερχόμενη από την πολυετή τους πείρα γνώση στους τομείς της αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου, σύνθετων ορθοπαιδικών προβλημάτων, οστεοπόρωσης και νευρολογικών παθήσεων όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έχουν οργανωθεί διαδραστικές συνεδρίες και κλινικά φροντιστήρια προσφέροντας πολύτιμη γνώση σε όλη την ομάδα Αποκατάστασης (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς γυμναστές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.λ.π.).

Oι σκοποί της Εταιρίας;

Σκοποί της Εταιρείας είναι :

  • Η μελέτη και προώθηση του αντικειμένου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
  • Η αξιοποίηση στον ανώτατο βαθμό της ειδικότητας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για ωφέλεια της επιστήμης, της κοινωνίας και των ασθενών.
  • Η εκπόνηση, η εκτέλεση και η πιστοποίηση προγραμμάτων προπτυχιακής, μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
  • δ) Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των γιατρών άλλων ειδικοτήτων καθώς και των επιστημόνων των ειδικοτήτων της ομάδας αποκατάστασης, σε θέματα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για να μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην έγκαιρη και σωστή αποκατάσταση των ασθενών.
  • Η διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και του Ιατρικού κόσμου για την κοινωνικοοικονομική σημασία της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
  • Η παροχή υπηρεσιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για άτομα με αναπηρία. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης για άτομα με αναπηρία.
  • Η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση και προαγωγή των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιατρών που ασκούν την ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.), οπουδήποτε στο δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα.
  • Η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των μελών της Εταιρείας, εξ αιτίας της άσκησης ιατρικών πράξεων, οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Φ.Ι.Απ. και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των μελών ενώπιον οποιοασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τη νόμιμη άσκηση της ειδικότητας.
  • Η άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και υπηρεσίες και ειδικότερα με το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας, το Κ.Ε.Σ.Υ., κ.λ.π. και η παρέμβαση και έκφραση γνώμης για κάθε θέμα που έχει σχέση με την ειδικότητα της Φ.Ι.Απ. και τα δικαιώματα των ειδικευμένων ιατρών.
  • Η συνεισφορά στη δημιουργία και στη διατήρηση της σταθερότητας και της επικοινωνίας ανάμεσα στους έλληνες και ευρωπαίους ειδικευμένους ιατρούς και ειδικότερα : Ια) Η δημιουργία στενών δεσμών ανάμεσα στις εθνικές επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν τους ειδικευμένους ιατρούς Φ.Ι.Απ.., Ιβ) Η εκπόνηση, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., με ή χωρίς τη συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας του Κ.Ε.Σ.Υ., της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τους οργανισμούς αυτούς., Ιγ) Η εκπροσώπηση της χώρας μας στα Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή η διεθνή οργάνωση που ασχολείται με θέματα της ειδικότητας της Φ.Ι.Απ., όπως η U.E.M.S., το European Board, το European College of Certified, P.R.M Spesialists ή I.S.P.R.M., ή όποια άλλη δημιουργηθεί στο μέλλον.

 

 

           

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here