Αναλυτικός οδηγός για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων-Οι αλλαγές-Tι και πως να το ελέγξετε

Αναλυτικό οδηγό για τις φορολογικές δηλώσεις εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, συνεχίζεται και φέτος η προ-συμπλήρωση της δήλωσης με στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά από εργοδότες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. Ωστόσο είναι – σε κάθε περίπτωση – χρήσιμος ο έλεγχος της ορθότητας των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Ειδικά στις περιπτώσεις ασυμφωνίας βεβαιώσεων αποδοχών σε μισθωτούς, συνταξιούχους ή επιτηδευματίες, είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση, πριν υποβάλετε τη δήλωσή σας.

Κοινή δήλωση για τα μέρη Συμφώνου Συμβίωσης

Από φέτος, μπορούν να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα μέρη Συμφώνου Συμβίωσης, εφόσον έχουν ενημερώσει σχετικά το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με την απαιτούμενη δήλωση μεταβολής.
Φορολογικός Ελεγχος

Σε περίπτωση που η δήλωσή σας επιλεγεί για έλεγχο, η εφαρμογή θα σας ενημερώνει εάν θα πρέπει να στείλετε ταχυδρομικά τα σχετικά παραστατικά και που ή εάν θα πρέπει να επισκεφθείτε τη Δ.Ο.Υ. σας για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου.

Με την υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν επιλεγεί για έλεγχο, προσδιορίζεται το καταβλητέο ποσό του φόρου ή το ποσό της επιστροφής και ενημερώνεστε αναλόγως, είτε για την ταυτότητα οφειλής και τις δόσεις είτε για τη διαδικασία είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να την εκτυπώσετε.

Επιπλέον μείωση φόρου μέχρι €2.100 

Συνεχίζεται να προβλέπεται και φέτος επιπλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ, αλλά χωρίς την υποχρέωση συμπλήρωσης αποδείξεων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αγορά φαρμάκων.

Μισθωτοί με ανείπσπρακτες Αμοιβές 

Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2015 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Συνέχεια και όλος ο αναλυτικός οδηγός στο Market Fair

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here