Έρευνα: Τι σχεδιάζουν οι έφηβοι για το μέλλον τους;

 

Πόσοι έφηβοι από αυτούς που τώρα κάθονται στα σχολικά θρανία θα γίνουν μελλοντικά επιχειρηματίες; Από ποιες περιοχές της χώρας προέρχονται και σε ποιους παραγωγικούς τομείς θα εργαστούν; Πόσοι απ’ αυτούς, άραγε, εξακολουθούν να έχουν το «όνειρο» μιας θέσης στο Δημόσιο και πόσοι θα κυνηγήσουν τους στόχους τους στο εξωτερικό;

Απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα έρχεται να δώσει κοινωνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε ένα ευρύ δείγμα μαθητών Λυκείων από όλη την Ελλάδα (1.804 νέοι, ηλικίας 15-18 ετών) αποκαλύπτοντας συμπεριφορές και τάσεις των Ελλήνων εφήβων, για τα πιο σημαντικά θέματα που επηρεάζουν το μέλλον τους και το σύνολο της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του «Report Young Business Talents 2015″ οι μισοί από τους νέους προ-πανεπιστημιακών σπουδών – το 42,50% – προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλίες επιχειρηματικές ή αυτο-απασχόλησης σαν μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία, περίπου ίδιο ποσοστό εφήβων επιθυμούν να εργασθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι ή στελέχη, και μόνο το 15% επιθυμούν να εργαστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Αναφορικά με τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον της απασχόλησης στην Ελλάδα οι γνώμες διίστανται: Το 36,3% των νέων βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, σε σύγκριση με το 33,1% που βλέπει το μέλλον με απαισιοδοξία.

Στα ευρήματα καταγράφεται μεγάλη προθυμία των σημερινών εφήβων να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους προκειμένου να εργαστούν με το 85,1% να δηλώνει ότι θα έφευγε από τη χώρα!

Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 4 χώρες της Νοτίου Ευρώπης, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, ανάμεσα στους μαθητές Λυκείων που πήραν φέτος μέρος στο μαθητικό Διαγωνισμό με Επιχειρηματικό Προσομοιωτή, Young Business Talents 2015-16 και οι απαντήσεις λήφθηκαν κατά την εγγραφή τους, διαδικτυακά, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου 10 ερωτήσεων στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015. Σε ορισμένα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκρίσεις με τις άλλες χώρες, γεγονός που παρέχει ευρύτερη θεώρηση, και επιτρέπει πιο συγκεκριμένες εκτιμήσεις.

Οι μαθητές που ρωτήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν σε πέντε μεγάλες ελληνικές γεωγραφικές περιφέρειες ώστε να περιοριστεί το περιθώριο σφάλματος και να εξαχθούν πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Οι  περιφέρειες ήταν:

 1. Αττική,
 2. Δυτική Ελλάδα – Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
 3. Μακεδονία,
 4. Κρήτη – Ιόνια νησιά – Βόρειο και Νότιο Αιγαίο,
 5.  Ήπειρος – Θεσσαλία

Η Έρευνα υποστηρίζεται και διεξάγεται στην Ελλάδα – όπως και ο Διαγωνισμός Young Business Talents 2015-16 – από τη NIVEA, ΔΕΛΤΑ,ΔΕΠΑ και την Praxis MMT σαν μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης και δραστηριότητας, προκειμένου να βοηθήσουν τα νέα παιδιά, και ως εκ τούτου τις οικογένειές τους, να βελτιώσουν και να εξασφαλίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Συνοπτικά τα σημαντικότερα ευρήματα του YBT Report 2015:

 • Σχεδόν οι μισοί από τους νέους Έλληνες προ-πανεπιστημιακών σπουδών – το 42,50% – προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλίες επιχειρηματικές ή αυτο-απασχόλησης σαν μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία. To αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 48,3% και αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 12%.
 • Αντίστοιχα, σε ποσοστό 42,2%, οι έφηβοι επιθυμούν να εργασθούν σαν ιδιωτικοί υπάλληλοι ή στελέχη, ενώ σε χαμηλό ποσοστό (15%) σαν δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Η στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα είναι σημαντικά διαφορετική ανάλογα με την περιοχή προέλευσης των νέων. Οι περιοχές με τους περισσότερους νέους δυνητικούς ‘επιχειρηματίες’ είναι αυτές της ομάδας περιοχών ‘Στερεά, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος’ με 47,2%, ακολουθούν με μικρή διαφορά αυτοί από τα Νησιά (46,2%), η Αττική (43,8%) και η Μακεδονία (42,5%), ενώ αυτοί της Ηπείρου και της Θεσσαλίας είναι οι λιγότερο ‘επιχειρηματικοί’ (32,2&).
 • Σε σύγκριση με το βαθμό της επιχειρηματικότητας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των νέων. Οι Έλληνες έφηβοι είναι τρίτοι σε τάση-προτίμηση για επιχειρηματικότητα (42,5%)  πίσω από τους νέους της Πορτογαλίας (67,3%)  και της Ιταλίας (45,1%). Η Ισπανία ακολουθεί την Ελλάδα, με 41,4%.
 • Όταν οι νέοι στην Ελλάδα ρωτήθηκαν για τους παραγωγικούς τομείς όπου θα ήθελαν να εργαστούν, ξεχώρισαν τις Υπηρεσίες, με 67% σε σύγκριση με 61% το 2014. Αυτή η επιλογή είναι διπλάσια του δεύτερου πιο επιθυμητού τομέα, της Βιομηχανίας (25,6%), ενώ τελευταία επιλογή για τους νέους αποτελεί η ΓεωργίαΚτηνοτροφία (7%) η οποία όμως παρουσιάζει αύξηση (28%) σε σχέση με το 2014 που το ποσοστό ήταν 5%.
 • Μόλις το 15,3%, θεωρούν την επιλογή να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι ως την καλύτερη για το μέλλον τους. Οι διαφορές είναι σημαντικές μεταξύ περιοχών. Στην περιοχή της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, η προτίμηση για την επιλογή αυτή είναι στο 24,3%, ενώ στην περιοχή της Αττικής είναι 6,8% – διαφορά της τάξης του 72,2%.
 • Αναφορικά με την πρόθεσή τους να απασχοληθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι Έλληνες νέοι έρχονται τρίτοι σε σύγκριση με τους νέους των χωρών της Νότιας Ευρώπης (με 15,3%). Αντίθετα οι νέοι Ισπανοί είναι αυτοί που περισσότερο θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, σε ποσοστό 26,1%. Από τους νέους Ιταλούς, δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν να είναι μόνο το 16,5%, ενώ από τους νέους της Πορτογαλίας επιλέγει αυτή τη μορφή απασχόλησης μόνο το 8,9%.
 • Η έρευνα καταγράφει μεγάλη προθυμία των νέων από την Ελλάδα να αλλάξουν τον τόπο διαμονής τους προκειμένου να εργαστούν. Το 83,6% θα έκανε μετακίνηση από το νομό του για μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, ενώ το 85,1% θα έφευγε από τη χώρα. Οι πιο ελκυστικές περιοχές στην Ελλάδα, με αυτή τη σειρά, είναι η Θεσσαλονίκη και η Αττική. Οι πιο ελκυστικές χώρες του εξωτερικού, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούν Γερμανία, Ελβετία, Αυστραλία και Γαλλία.
 • Οι Έλληνες μαθητές αντιλαμβάνονται σαν ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους, την πρακτική άσκηση η οποία λαμβάνει χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας για να συμπληρώσει τη θεωρία, και εκτιμούν πάρα πολύ τη χρήση των επιχειρηματικών προσομοιωτών σε αυτή τη διαδικασία. Σε ποσοστό συνολικά  92,7% θεωρούν απαραίτητο, σημαντικό ή αναγκαίο να κάνουν τη θεωρία πράξη.
 • Σε ερώτηση σχετικά με το πώς οι νέοι βλέπουν την κατάσταση της απασχόλησης σε μια περίοδο 5 ετών, οι αντιλήψεις έχουν ως εξής: Το 36,3% των νέων στην Ελλάδα βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, εκφράζοντας τη γνώμη ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη ή πολύ καλύτερη, σε σύγκριση με το 33,1% που βλέπει το μέλλον με απαισιοδοξία. Οι νέοι της Στερεάς & Δυτικής Ελλάδας, μαζί με αυτούς της Πελοποννήσου είναι οι πιο αισιόδοξοι με 45,7% ενώ οι νέοι από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία  είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι με 32,5%.
 • Αν συγκρίνουμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα,  βλέπουμε ότι το 59,2% των νεαρών Ισπανών, το 45,7% των Πορτογάλων και το 42,1% των Ιταλών βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία, στην αντίστοιχη ερώτηση της έρευνας Young Business Talents.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here